Begynn i det små

Statsviter Jiwan Subedi fra Nepal er opptatt av å utvikle landet sitt. Det skjer ikke gjennom hjelp og milde gaver fra utlandet, men ved å legge til rette for å skape arbeidsplasser, sier han. Illustrasjonsfoto: Einar Horsberg.

I første del av artikkelen, som ble publisert i går, sa Jiwan Subedi (bildet) at hvis han hadde fått politisk makt, ville det være tre områder han ville satt inn sine krefter; å skape flere arbeidsplasser, bekjempe korrupsjon og å øke eksporten i Nepal.

HimalPartner håper å kunne dra nytte av Jiwans kompetanse i forbindelse med etablering av et nytt program som nå etableres, som skal gi støtte til små bedrifter og entreprenører. Dette vil han gjøre som et oppdrag ved siden av sin stilling som politisk rådgiver på EU sitt representasjonskontor i Nepal.

– Er det vanskelig å opprette en bedrift i Nepal?
– Nei, myndighetene ønsker å oppmuntre til det. Nå stiller de strengere krav til frivillige organisasjoner, NGOs. En del av dem er blitt beskyldt for å drive med «dollar-farming» eller «Euro-farming». Det henspiller på penger utenfra som folk forvalter. Noen har gode og ideelle hensikter, men en del er mest opptatt av hvordan de selv kan tjene mest mulig. Derfor stilles det nå mye strengere krav til NGOene, mens det å få registrert en bedrift er enklere. De får gjerne større spillerom, både geografisk og med hensyn til hva de kan produsere eller tilby.

Hva er entreprenørskap?
– Det er å finne muligheter i et problemkompleks, sier Jiwan. Problemer har Nepal mer enn nok av og der gis mange muligheter for den som ønsker å finne løsninger. Jeg tenker at det dreier seg om å aktivere talenter og mobilisere lokale ressurser. Kreativitet, innovasjon og hardt arbeid er det som skal til for å skape noe mer enn bare å få endene til å møtes i egen familie.
Entreprenørskap genererer arbeidsplasser og reduserer fattigdom. Det er også veien bort fra eksporten av ufaglært arbeidskraft, som vi har så altfor mye av i Nepal. Isteden vil vi bli mer selvforsynt og kan begynne å tenke på mer produksjon for eksport.
Det gode med små entreprenører er at de kan møte de behovene som er nettopp i deres eget lokalsamfunn.

– Hvilke fordeler ser du med å oppmuntre små entreprenører?
– For det første kan en begynne i det små. Da er behovene for startkapital begrenset og risikoen de tar relativt liten. Og så er det noe jeg kaller miljø-logikk. Kort vei mellom råvarer, produksjon og marked gir optimal miljøgevinst, – det er logisk. Og det vi også ser i Nepal er at de som finner sammen i slike bedrifter ofte samarbeider på tvers av kaster, etniske og religiøse skillelinjer. En entreprenør ser framover og tenker positivt, samtidig som han og hun er med å spre velstanden på flere mennesker. Veldedighet gjør ikke det på samme måte. Det er noe med å gjøre seg verdig til økt velstand, understreker Jiwan Subedi.