Entreprenørskap, ikke veldedighet

Nepaleren Jiwan Subedi (38) er opptatt av å utvikle landet sitt. Det skjer ikke gjennom hjelp og milde gaver fra utlandet, men ved å legge til rette for å skape arbeidsplasser, sier statsviteren. Foto: Terje Holmedahl.

Tekst: Terje Holmedahl

Nepal er ett av verdens fattigste land. I ti år herjet borgerkrigen før det ble våpenhvile i 2006. I 2015 ble landet rammet av det verste jordskjelvet på åtti år, men de som har makt, tenker ofte mer på seg selv og hvordan de fremstår enn på folket og landet sitt.
– Hvis du fikk en regjeringsposisjon, hva ville du prioritert?
– Det er spesielt på tre områder jeg ville sette inn tiltak for å fremme utvikling. Jeg ville jobbe aktivt for å stimulere folk til å skape nye arbeidsplasser. Korrupsjon skulle bekjempes med alle midler, og tiltak skulle settes inn for å få opp eksporten. I dag importerer Nepal for mer enn ti ganger så mye som den samlede eksportverdien.

Veldedighet – verdighet

De fleste på landsbygda lever av jordbruk, men det er for mange som ikke eier sin egen jord. De har muligheter ved å etablere sin egen lille bedrift. (Foto: Pål Brenne)

Jiwan Subedi besøkte Norge i februar i forbindelse med MisjonsUKA i Oslo Bispedømme, der HimalPartners arbeid var i fokus dette året. Overskriften over uka var «Entreprenørskap – fra veldedighet til verdighet». Hensikten med uka var inspirasjon, refleksjon og kompetanseutvikling for misjon i en ny tid.

Han har vokst opp i en familie der misjon og entreprenørskap gikk hånd i hånd. Faren drev med helsearbeid og salg av medisiner. Han var også opptatt av å dele sin kristne tro og etablerte flere kirker i Vest-Nepal der de bodde. I dag er faren pastor og en av lederne i et nettverk på femten menigheter. Jiwan har sine oppgaver her og er aktiv i Emmanuel-kirken i Lalitpur, utenfor Katmandu.
Han har sitt daglige virke som politisk rådgiver på EU sitt kontor i Katmandu.

Tilfeldighet eller «Gudfeldighet»?
– Hva gjorde at du valgte å studere statsvitenskap?
Han smiler og sier det var en tilfeldighet. Det var to åpne bachelor-studier på universitetet, ett av dem var statsvitenskap.
– Uten at jeg visste det hadde kameraten meldt meg opp, sier han.
I ettertid ser han at Gud hadde en finger med her, for denne karriereveien har vært viktig for Jiwan som en kristen samfunnsbygger og menneskerettsforkjemper i Nepal.

Arbeidsutvandring er et problem
I løpet av Misjonsuka løftet han flere ganger fram arbeidsutvandring som et stort problem for Nepal. Mange som ikke ser noen fremtid i landet reiser til Midtøsten eller Malaysia. Hver fjerde familie er representert i statistikken som viser at mer enn 1.000 arbeidere forlater Nepal hver dag. De blir ikke rike; bare 28 prosent av det de tjener blir spart for å sendes hjem til familien. Resten går med til å overleve og til å betale tilbake gjeld de pådro seg for å reise. Hvis flere av disse kunne fått motivasjon og kunnskap til å starte en liten bedrift, ville både de selv og familien hatt et mye bedre liv. Samtidig ville de vært med på å utvikle sitt eget samfunn.

Jiwan ble fasinert av å høre historien om hans Nielsen hauge

Hans Nielsen Hauge
Jiwan ble fasinert av å høre historiene om Hans Nielsen Hauge under sitt norgesopphold. I Nepal er det bare de kristne som har et fellesskap der de møtes hver uke og der folk har en gjensidig tillit til hverandre. Dette er et godt grunnlag for å skape arbeidsplasser sammen. Det å ha eierskap til egen arbeidsplass bidrar også til å bekjempe korrupsjon. De har en egeninteresse av at ikke inntjeningen skal «lekke» til personer lokalt og sentralt som er i maktposisjon. Jiwan løfter fram dette i kontrast til en del lokale frivillige organisasjoner, som disponerer ressurser de mottar fra utlandet og som derfor ikke nødvendigvis er like opptatt av forvaltningen.

(Mer om Jiwan Subedis tanker om entreprenørskap publiseres i morgen)