Fredsbyggeren Rohan

adventskalender_abbs15 år gamle Rohan har Downs syndrom. Han har opplevd mye vold i hjemmefamilien og ble veldig innesluttet. Den eneste han hadde tillit til, var moren og han likte ikke å være sammen med andre barn.

Moren tok han med til «Håpets Senter» og ser stor framgang for sønnen. Nå forholder han seg til de andre barne og ungdommene og spiller gjerne spill. Moren er så takknemlig over forandringene.
Noen av de store ungdommene blir noen ganger litt voldsomme og aggressive. Da kommer Rohan og beskytter de som er mindre. Han har begrenset språk, men han og moren forstår hverandre godt. Hans fysiske alder er 15, men han fungerer sosialt som en åtteåring. Det oppleves som en stor seier å ha hjulpet han til en slik utvikling.
De har det vanskelig hjemme, men moren sier at Rohan er med på å skape fred og trivsel i hjemmet. Det viser at også de med nedsatt funksjonsevne kan tillegne seg verdier og anvende dem i det virkelige liv.