Ghising slo på lyset

«Loadshedding» er endelig historie i Nepal. Planlagte strømutkoblinger har vært en del av dagliglivet til folk i Nepal i flere tiår. Strømmen kobles ut i en bydel eller ett område av gangen. Butikker og mindre bedrifter har måttet ty til dyre, eksosstinkende diesel-generatorer eller holde stengt mye av døgnet. Nå er det nye tider. (Kveldsfoto fra Katmandu: Pål Brenne)

Tekst: Terje Holmedahl

Slik var det også i frisørsalongen “Blush Beauty Point” i Katmandu. Nå kan lyden av hårtørkere høres gjennom hele arbeidsdagen. «Loadshedding» er ikke lenger dagligdags. Anita Shrestha, som driver frisørsalongen, er fornøyd med den nye hverdagen og sier til nyhetsbyrået AFP at før måtte driften avpasses til når de fikk strøm.
– Kundene pleide å ringe og høre om vi hadde strøm, sier hun.

Livet er blitt enklere
Jiwan Subedi som besøkte Norge i februar gjorde oss oppmerksom på denne store forandringen i livet for folk flest i Nepal. Han pekte på noen omorganiseringer i statsadministrasjonen som en viktig årsak. Samtidig er det flere ting som har samvirket til at livet nå er blitt noe enklere for folk.

Kulman Ghising. (Skjermdump fra The Himalayan Times)

Den store forandringen kom da Kulman Ghising ble utnevnt som øverste leder for Nepal Electricity Authority (NEA) i september 2016. Han omplasserte 2400 ansatte i NEA. Flertallet av dem hadde ansvaret for å lese av strømmålere og jobbet direkte i kontakt med kundene, med gode muligheter til å tjene litt ekstra. Samtidig skjedde en omfattende utrenskning av korrupte ledere både i NEA og i Energiministeriet.
Loadshedding, på det verste opp til 16 timers planlagt strømkutt i døgnet i tørketiden, er på det nærmeste avviklet i de tre største byene i landet og redusert til to timer i andre byer og tettsteder.
– Da jeg ble utnevnt satte jeg som et mål at i alle fall Katmandu skulle være kvitt strømutkoblingene, sa Ghising til AFP. Samtidig opplevde jeg at situasjonen hadde vært så ille og det var lett å love forbedringer.

Stor etterspørsel
Etterspørselen har lenge vært mange ganger det som kunne produseres i Nepal. Kraftindustrien har ikke fått investeringer og kraftsituasjonen generelt har vært dårlig og lite effektiv. Dette har gått hardt ut over industrien i landet. I en tid da landet skulle reise seg etter tiår med lammende konflikter, politisk uro og borgerkrig, ble utenlandske investorer skremt vekk av energisituasjonen.

Tok viktige grep
Ghising tok noen svært viktige grep da han tok over som sjef for strømsituasjonen i Nepal. Både Jiwan Subedi og AFP-artikkelen peker på at han avskaffet en forskjellsbehandling som hadde utviklet seg. Det var innført en politikk som skulle favorisere rundt tjue av de aller største industribedriftene i landet, slik at de fikk 24 timers tilgang på elektrisitet. Gjennom årene var det mange flere som gjennom korrupsjon hadde skaffet seg de samme fordelene. Det førte til økt belastning på systemet og gikk ut over folk flest.

Foto: Terje Landro

Opprustning
Et annet viktig tiltak var at kraftstasjoner som hadde redusert produksjon eller var ute av drift på grunn av manglende vedlikehold, ble rustet opp og satt i drift. Samtidig var det en motivasjonskampanje for å få folk til å utnytte den tiden da etterspørselen ikke var så stor til pumping av vann og andre aktiviteter som ikke er avhengig av en bestemt tid.
Interessant nok påpeker AFP at Ghising har «partiboka» i orden og at det er enda et suksesskriterium for å bekjempe vanstell og korrupsjon. I likhet med både statsministeren, energiministeren og finansministeren tilhører han Maoistpartiet.

Indias rolle
Ranjit Rae har vært Indias ambassadør til Nepal de siste tre årene. På sin avskjedsmottakelse nylig sa han at “New Delhi ikke har fått den anerkjennelsen som tilkommer dem for å ha fått en slutt på loadshedding”, skriver Kathmandu Post. Han mente at Kulman Gishing, den nye lederen for Nepal Elctricity Authority (NEA) får all ære. I det siste har India gjort anstrengelser for å legge til rette for import av strøm fra India. Importen av strøm er økt fra 250 MW i 2015 til 400 MW i 2016, takket være en ny overføringslinje. Enda en linje vil bli fullført dette året. Import av strøm fra India er et midlertidig tiltak. Den dagen Nepal produserer mer enn de selv trenger, kan de samme linjene brukes til å eksportere strøm til India.
En talsmann for NEA uttrykker stor tilfredshet med strømtilførselen fra India: “I tørketiden hadde det ikke vært mulig å tilby 24-timers elektrisitet i Nepal uten den overføringslinjen som nå er åpnet.»
Baksiden ved den indiske energien er at den produseres i stor grad av forurensende kullkraftverk, og bruk av den øker dermed den jevne nepalers gjennomsnittlige CO2-forbruk.

Andikhola. Foto: Peter Grubyi

Utbygging pågår
En annen grunn til at strømrasjonering nå er praktisk talt en saga blott, er at flere pågående kraftutbygginger i Nepal vil bli fullført i løpet av de nærmeste måneder. Det dreier seg ikke bare om kraftutbygginger, men også tilhørende overføringslinjer. Dessuten må fordelingsnettet styrkes, slik at det høye krafttapet i overbelastede linjer og transformatorer kan reduseres.
Etter hvert vil det være overføringslinjer som kan transportere strøm “på kryss og tvers”, alt etter hvor etterspørselen er og hvor produksjonen kan skje. Arbeidet med utbygging av nye kraftstasjoner og forsterkning av kapasiteten på overføringslinjene vil fortsette.

Strømsituasjonen er ikke under kontroll
Kulman Ghising får æren for å ha slått på lyset for de mørklagte gatene i Nepal. Nyhetsbyrået AFP skriver at det fortsatt gjenstår mye før de med sikkerhet kan si at strømsituasjonen i Nepal er under kontroll. Med sine mange fjell, fosser og elver skulle Nepal være et kjempestort energi-produserende kraft-hus. Teoretisk anslås at landet ville kunne produsere 83.000 megawatt. I dag er mindre enn 2 prosent utbygd. Mange mindre, private prosjekter som allerede er under arbeid, ventes å bli fullført I løpet av 2017. Muligens kan også et stort NEA-eiet kraftverk bli ferdig etter å ha vært under bygging i årevis. Flere megaprosjekter med utenlandsk finansiering har lenge ligget på vent. Hvis politikerne gjør jobben sin, kan en snart begynne å tenke på eksport av elektrisitet fra Nepal istedenfor import.

Lys er viktig for lekselesingen. Foto: Øyvind Solberg.

Frisøren i Katmandu er ikke så sikker på at den stabile strømtilførselen i salongen hennes er kommet for å bli. Regjeringer kommer og går.
– Det vil ikke forundre verken meg eller de fleste jeg kjenner om det blir nye strømutkoblinger med en ny regjering, sier Anita Shrestha.