Hjørnet

Jan Ørnulf Melbostad

Til ettertanke: Jeg mottar hver morgen Dagens bibeltekst på e-mail. En avtale med venner om å videresende til dem Ordet med kommentar betyr at jeg også får bedre struktur på egen bibellesning og fordypning.

En dag i april var det Efeserbrevet 2. 1 – 10 som var hilsenen fra Bibelselskapet.
Det ordet var avgjørende for meg for 50 år siden. Jeg studerte i Hamburg og tok sikte på å bli misjonslege i Bhutan. Men destruktive tanker dro stadig mitt misjonskall i tvil. Var jeg sikker på at jeg kun hadde edle motiv?

Venner kan ikke vurderes høyt nok
Jeg var virkelig plaget. Jeg betrodde meg til min venn Klaus. Som god tysker kunne han sin Luther og siterte fra Efeserbrevet: «‘Det er av nåde du blir frelst. Av tro, ikke av gjerninger.’  – Gud kommer ikke til å trekke dine motiver i tvil. Dra du til Himalaya i visshet om at rekkefølgen er riktig: Du tror, er frelst, døpt og konfirmert. Og du vil gjøre Guds gjerning som følge av troen og tilhørigheten.»
Venner kan ikke vurderes høyt nok.

Hvem er jeg?
Vi som har tatt i mot troen, har følgende analytiske oppgave: Hvem er jeg, hva kan jeg bidra med? Kanskje må jeg spørre andre. Men når jeg har fått visshet, må jeg finne meg et «hjørne» der jeg kan gjøre Guds gjerning. Det kan bety et engasjement i hjemlandet – eller langt borte. Det kan bety den store forskjellen for noen mennesker. Kun fantasien setter grenser. HimalPartner har vist at det finnes et utall av slike «hjørner».

Vår tid er urolig
Vår tid er urolig. Det blir for mange stadig vanskeligere å være menneske på jorden. Kriger og konflikter, økonomisk uro og miljøkatastrofer kan gi inntrykk av ‘de siste tider’. En kirke som må gjenfinne fotfeste under stadige angrep fra indre og ytre krefter kan lett forsterke vår uro.
Uansett hvor vi er i Guds universalplan; vårt oppdrag er å gjøre Guds gjerning og holde fast i tilhørigheten.

Og da er vi tilbake til «hjørnet vårt». Det er der vi skal gjøre Guds gjerninger, ikke for å bli frelst, men FORDI vi er frelst.

Jan Ørnulf Melbostad
«Kapellmester» på sommerstevnet