Integrert fredsbygging

Fred og forsoning

Idealet i Nepal er «enhet i forskjellighet». Når det utfordret, blir konflikter løst ved å sitte ned og snakke sammen på tvers av etniske, religiøse og politiske skillelinjer.

Tekst: Elisha Shrestha / Terje Holmedahl  –  Foto: UMN

Borgerkrigen i Nepal varte fra 1996 til 2006. Den skapte dyp splittelse mellom forskjellige grupperinger. Etniske og religiøse skillelinjer ble svært tydelige. Det har alltid vært store forskjeller i dette samfunnet, bygd på hinduismens tanke om kastevesen og dette at en hver får igjen for sine gjerninger i et tidligere liv. Men denne skjebnetroen hindrer ikke rivalisering og motsetninger mellom folk.
Selv om krigen er over, har det fortsatt med tilfeller av vold og opprør mellom etniske, religiøse og politiske grupper.

På samme tid er folk i Nepal stolt av at det er «rom for alle» og at alle kan få praktisere sin egen tro og egne skikker. Folketellingen i 2011 viste at der er 125 forskjellige etniske grupper med 123 forskjellige språk i Nepal. Dette er på en måte noe av det vakre med dette landet, men denne kompleksiteten skaper selvsagt også utfordringer. Den nye grunnloven forbyr all form for diskriminering, men det hender, ikke overraskende at harmonien «enhet i forskjellighet» blir utfordret.

Med støtte fra HimalPartner har United Mission to Nepal (UMN) i flere år hatt et arbeid i tre distrikter under overskriften «integrert fredsbygging». Dette er en del av det større prosjektet «Fred og forsoning». Fokus er på tilgivelse og forsoning og har bidratt til mer rettferdig og fredelig sameksistens i mange landsbyer. De setter sammen samtalegrupper med deltakere fra forskjellige sammenhenger. Disse jobber i fellesskap med å løse konflikter i nærmiljøet.
UMN har ansatt 176 «mediatorer», kvinner og menn som har fått opplæring i konfliktløsning og samtaleledelse.

Støtt prosjektet «Fred og forsoning».

Gi med webgiver: