Katalysator for forandring

– Det er en stor glede å se hvor tilfreds barna virker, sier en av førskolelærerne som har fått opplæring gjennom ECEC. – De leker, lærer og utvikler seg og gleder seg til hver ny skoledag.

Utdrag av en rapport fra ECEC, Katmandu ved Terje Holmedahl.
Fotos: Veronika Gundersen

Early Childhood Education Center (ECEC) i Katmandu driver med opplæring av førskolelærere, kursvirksomhet og utarbeiding av materiell for førskole og småskole. HimalPartner samarbeider med dem i prosjektet «En bedre skolehverdag».

Ønsket forandring
– Jeg ønsket forandring på skolen der jeg jobbet, men kunne ikke. Jeg hadde en del idéer, men var ute av stand til å gjøre noe med dem de første ti årene jeg jobbet som lærer. De små barna satt ved pulten, kopierte tall og bokstaver i bøkene sine og leste høyt i kor, slik tradisjonen er i nepalsk skolevesen.
Så skjedde det en revolusjon i livet mitt. Jeg tok ettårskurset for førskolelærere som ECEC tilbyr. Samtidig byttet jeg jobb og kom til en ny skole.

«Innestemme» og godt samarbeid
Læreren viser til det som skjer rundt henne. Barna beveger seg i grupper rundt om i rommet. På hver stasjon er det forskjellige aktiviteter og leker. De sitter på matter på gulvet og leker sammen før de på signal rydder etter seg og går videre til neste stasjon. De små er vant til å bruke «innestemme» og samarbeider bemerkelsesverdig godt.

«Lek og lær»
– Skoleadministrasjonen har gitt meg helt frie tøyler. Jeg er så takknemlig over å ha fått lov å innføre «lek og lær»-metodene fra ECEC. Kurset jeg tok var mye mer enn tilegnelse av kunnskap; det var et læringsmiljø som utgjør en katalysator for forandring. Teori og praksis går hånd i hånd. Jeg var fast bestemt på å sette ut i livet det jeg lærte, men å finne andre lærere som hadde samme kunnskap og motivasjon som meg var vanskelig. Mange av kollegene sluttet da de ikke hadde noen tro på denne måten å jobbe på. De som ble værende og nye som ble ansatt, ble sendt til ECEC på opplæring.

Foreldrene
– Den neste store utfordringen var foreldrene. For å overbevise dem måtte vi i alle fall selv tro fullt og fast at dette var en effektiv måte å lære barn både å bli gode til å samarbeide OG å lære lesing, skriving og regning minst like raskt som med tradisjonelle metoder. Men så snart vi var flere lærere med det samme tankesettet inne, klarte vi å overbevise foreldrene. To ganger i året inviterer vi foreldrene til et dagsseminar. Det er obligatorisk for dem som har barn på skolen vår.
– Det er en stor glede å se hvor tilfreds barna virker. De leker, lærer og utvikler seg og gleder seg til hver ny skoledag. Men det har kostet mye målrettet arbeid å komme hit!