Klimaendringer gir psykiske lidelser

Klimaforandringer_CNN

Klimaendringene påvirker vår mentale helse. Depresjon, angst, posttraumatisk stress, – CNN beskriver funn som engelske psykologer har gjort. Foto: faksimile fra cnn.com.

Mange i byen drømmer om å flytte på landet, få mer boltreplass med grønne og frodige omgivelser. Engelske Heather Shepherd fulgte sin drøm i 1996. De flyttet inn i et landsens hus fra det 17. århundre og begynte å pusse opp og skape sitt paradis.
Ikke før var renovasjonsarbeidet deres ferdig, så fikk de se baksiden ved det nye livet de hadde valgt. Stedet var utsatt for flom.

«Vi var ved å få alt tilbake til det normale, men flommen satte en stopper for alt,» sier Shepherd til CNN. «Det var frustrerende». Hun innså at risikoen for å miste alt på grunn av en naturkatastrofe ikke bare gav dem store økonomiske og praktiske problemer. Det gikk alvorlig ut over familien og deres mentale helse.

James Rubin er psykolog og arbeider på Kings College London. Han sier at den største helseeffekten ved flom og naturkatastrofer kan være av mental karakter. Han har studert den psykiske helsen hos mennesker som er direkte eller indirekte berørt av flom.

Les hele saken på CNN.com, både om familien Shepherds historie og det vitenskapelige arbeidet rundt klimaendringene og deres påvirkning på vår psykiske helse og se videoen.