Må lære å hjelpe hverandre

mental-helse_urbanisering

Solveig Frivold gjennomførte for en tid siden en undersøkelse om mental helse i Kina. Nå har hun fulgt opp med en ny undersøkelse, denne gang blant tibetanere i Yushu fylke. Bildet er fra hovedstaden Jiegu, som er bygd opp igjen etter jordskjelvet i 2010. (Foto: Randal Frivold)

Tekst: Terje Holmedahl

Noen hadde sagt at siden tibetanerne syntes å takle motgang så godt, var det nok mindre mentale utfordringer blant dem enn blant kineserne. Dette ville Solveig finne ut av.
Mental helse er ett av HimalPartners to satsingsområder. Før vi kan vurdere noe arbeid innenfor dette i tibetanske områder, trenger vi å vite mer om situasjonen. I undersøkelsen deltok tolv personer med forskjellig kompetanse og god kjennskap til tibetansk kultur og dagligliv.

Søker harmoni og fred
I den grad man kan generalisere søker tibetanerne harmoni og fred og har en helhetlig forståelse av naturen, skriver Solveig. Det innebærer en respekt for alt liv og forståelse av indre sammenheng mellom de forskjellige aspektene ved livet. Folk er vennlige, opptatt av relasjoner og, når vennskap er etablert, er de veldig lojale. Dette er verdier som preger det tibetanske samfunnet positivt.
Når en ser nærmere på hvordan tibetanere uttrykker følelser, ser en at det er tabubelagt i kulturen å uttrykke negative følelser. Disse blir undertrykket. Kulturen tillater ikke barn å gråte. En skal heller ikke gråte i en begravelse; det fører ulykke over personen eller familien. Ved belastninger, ulykker og katastrofer har mange bemerket at tibetanere i liten grad uttrykker følelser. Det er vanskelig å tro at dette betyr at slike påkjenninger ikke går særlig tungt inn på tibetanere. Solveig har ønsket å finne ut av om tibetanere opplever mentale problemer på andre måter enn vi gjør i vår del av verden. Tibetansk buddhisme er grunnleggende i forståelsen av det tibetanske folk sitt syn på seg selv og det som skjer med dem.

Familien er viktigst
Familien er tradisjonelt den sterkeste og viktigste institusjonen i samfunnet, men Solveigs informanter gir et bilde av at familiestrukturene nå er i full oppløsning. De fungerer ikke. Og i et mannsdominert samfunn er mulighetene for utnyttelse av kvinner veldig stor. Fedre forlater kone og barn. Kona sitter igjen, ofte med liten eller ingen skolegang, og blir alene om å oppdra barna. Det er svært utbredt, både blant kvinner og menn, å gifte seg flere ganger og kulturen aksepterer også polygami og polyandri. Seksuelt overførbare sykdommer er blitt et stort problem. Ved siden av seksualvaner som flere av deltakerne kaller promiskuøst, er alkohol et stort problem. Undertrykte negative følelser blir levd ut med et «utsvevende liv» og, når trykket blir for stort, i sinne, aggresjon og vold hos menn.

Stikkord: utdanning!
Et viktig lyspunkt i dette mørke bildet er at stadig flere unge kvinner får utdanning. Utdanning er i det hele tatt et viktig stikkord i forhold til mental helse, skriver Solveig Frivold. I en kultur der det er lagt lokk på følelser og der ens selvforståelse bestemmes ut fra en forutbestemt skjebne, er det ikke lett å bruke en tradisjonell terapeutisk tilnærming. Ut fra sine funn foreslår Solveig at psykoedukasjon (engelsk «psychoeducation») antakelig er en døråpner til å hjelpe folk på dette feltet. Utdanning er et stadig mer positivt begrep, så det å samle folk i en studiering der de kan lære om følelser, hva følelser er og gjør, og om hvordan de håndterer dem, kan være en farbar vei. Men dette må utforskes mer, slik at det å gjenkjenne følelser ikke gir tap av kontroll i den kulturelle konteksten de står i og det virkelighetsbildet de har.

side-4-sak-1-portrett-solveigLokale må settes i stand til å hjelpe
Det er få eller ingen tilbud innenfor mental helse i de tibetanske områder, men uansett slår undersøkelsen fast at det ikke nytter å komme utenfra for å gjøre tiltak i møte med mennesker med psykiske lidelser. Selv for den som bor og lever i et tibetansk samfunn over tid, skal det mye til at man kan forstå, enn si få nødvendig tillit, til å kunne hjelpe. Det er de lokale som må settes i stand til å hjelpe sine egne.

Solveig Frivold (bildet) er HimalPartners utsending og er bosatt i Thailand. Hun studerer psykologi.