Når Gud får velsigne

heidi_foto-thomas1_liteGeneralsekretæren har ordet: – Vi var imponert over det vi så! Slik oppsummerer Heidi Westborg Steel besøket i Nepal med fokus på partnernes arbeid innenfor mental helse.

Jeg er akkurat kommet hjem fra Nepal, – en fantastisk lærerik tur der psykolog Ingun Møgedal Brustugun og psykiater Hans Kristian Maridal var med for å gjøre faglige vurderinger av arbeidet vi støtter. Vi var alle imponert. Det er fortsatt en lang vei å gå, men partnerne går den – og den er deres, ikke vår.

Ikke én modell eller ett prosjekt
Vi bestemte nemlig tidlig at vi ikke skulle lage én modell eller ett prosjekt. Vi kunne ha gjort det. Vi kunne «laget» to fler-millioners prosjekt, ett for oppgradering av ett av sykehusene og ett i landsbyene, i samarbeid med «noen». Der kunne vi laget en faglig modell basert på omgjøring av våre erfaringer fra Norge. Men hvor langt ville vi ha kommet når de er uten fagfolk og finansiering på sikt? Våre forsøk ville vært viktige initiativ. Det ville gitt god legitimitet når vi sier vi vil jobbe med mental helse. Det ville ha hjulpet noen mennesker, og deres familier. Men hva med alle de andre 29 millioner i et land der selvmord er den viktigste dødsårsaken blant kvinner i reproduktiv alder og mentalt syke svært ofte blir definert som «gale og besatte». Sannheten er at vi ville ikke ha bidratt til noe særlig endring med en slik modell.

Fant fram til dem med et «kall»
Det vi visste i 2010 var at United Mission to Nepal (UMN) hadde hatt mental helse som et satsningsområde og gjennom en kartlegging oppdaget vi andre med et «kall» for å jobbe for et bedre psykisk helsevern i Nepal. Da finansiering var en utfordring må det innrømmes at det ble noen konflikter dem i mellom i starten, men de utfyller hverandre. HimalPartner forsøkte å bistå der vi så andre ikke allerede var inne.

Imponerende
I dag ser vi at partnerne våre og andre har utviklet arbeidet sitt på en imponerende måte. De argumenterer for at psykisk helsevern er myndighetenes ansvar, men tilbyr sin bistand. De forsøker å vekke befolkningen på en nød som ikke blir forstått. Flere internasjonale donorer finansierer arbeidet. Fagfolk innen Norsk psykiatrisk forening og Norsk psykologforening har engasjert seg. HimalPartners kanskje viktigste rolle har vært kontinuerlig å stimulere til samarbeid mellom de frivillige organisasjonene, mellom frivillig sektor og fagfolk, – og mellom forskjellige profesjoner.

Et lite frø som bærer frukt
Nå går vi inn i julen og tenker på effekten det lille, spede Jesusbarnet har hatt for verden. For en strategi! En guddommelig strategi der Gud nå vil bruke oss for å vise sin kjærlighet og nåde til alle mennesker. Et lite frø som blir plantet og bærer frukt når Gud får velsigne.

Heidi Westborg Steel
Generalsekretær