We Say No To Corruption!

Antikorrupsjon_nett

«Vi sier nei til korrupsjon!» Stemningen var god da HimalPartner samlet representanter fra alle partnere i Nepal til antikorrupsjons-workshop i Kathmandu 23 – 24. mai i år.

Tekst og foto: Thomas Smørdal

I følge Transparency Internatjonals korrupsjonsstatistikk er Nepal rangert som nummer 126 av 175 målte land. Det vil si at det er 125 land som er mindre korrupte enn Nepal i verden. Korrupsjon er en av Nepals største utfordringer og hindrer sosial utvikling. Myndighetsapparatet trekkes frem som spesielt korrupt. Da er det ikke rart folk er skeptiske til å betale skatt. Med mindre skatteinntekter blir det også mindre midler til velferdstjenester.

Thir Bahadur KoiralaJoshua LimbuWorkshopen ble ledet av pastor og journalist Thir Bahadur Koirala (Bildet til venstre). Thir har kjempet en lang personlig kamp mot korrupsjon og har selv blitt forfulgt som følge av dette arbeidet. Digni og Wycliffe har utarbeidet et antikorrupsjonsmateriale som ble brukt som ramme for workshopen hvor Thir ledet deltagerne i samtaler rundt lokale dilemma og eksempler.

Bildet til høyre: Alle ble utfordret til å formulere sin egen antikorrupsjons-tese. Her er Joshua Limbu, programkoordinator for Foreldreveiledningsprogrammet, ICDP.

Ressurs: Dignis antikorrupsjonsmateriale er gratis og finnes her