Ny prosjektkoordinator

Shyam_nett

Shyam Kumar Rai har begynt som ny prosjektkoordinator for Educational Horizon Nepal. EHN er en av partnerne i prosjektet «En bedre skolehverdag» og arbeider for å høyne det pedagogiske nivået og læringsmiljøet i førskolene på landsbygda i Nepal. Dhading er et geografisk satsingsområde.

Malati Foto_Silje Yun Eng

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med dere på vegne av barn, sier Shyam Kumar Rai. Jeg har en drøm om om at nepalske barn skalfå utnytte sitt potensiale og leve verdige liv. Jeg er avhengig av organisasjoner som HimalPartner for å kunne realisere disse visjonene.

Malati Rai Gurung (bildet) har sluttet og gått over i annet arbeid. Hun har vært med i organisasjonen siden starten og arbeidet i «moderorganisasjonen» ECEC i mange år før det.
Hun gir Shyam Kumar Rai godt skussmål og sier i en e-post i slutten av juli at de er i ferd med å overføre all myndighet og alle oppgaver til han. Shyam er gift med en sykepleier og har en datter på tre år.

Vi i HimalPartner ser fram til å samarbeide med Shyam og takker Malati for godt medarbeiderskap i mange år!