Ny samfunnsengasjert medarbeider

– Jeg gleder meg til å møte alle de engasjerte folka som bidrar til å gjøre HimalPartner bra, sier Line Konstali. Jeg kan ut fra det jeg har sett med egne øyne fastslå at utsagnet «uten frivillighet stopper Norge» stemmer.

Tekst og foto: Terje Holmedahl

Den 36 år gamle trebarnsmoren fra Lørenskog er ansatt som ny informasjons- og innsamlingsleder i HimalPartner.
– Jeg er vokst opp i Lørenskog, men har en annen tilhørighet, sier Line. Mor er fra Moi og far fra Sira, så jeg føler stor tilknytning til Sørvestlandet og spesielt til den tradisjonsrike slektsgården Konstali ved Sirdalsvannet.

Misjonsarv
Line har vokst opp i et kristent hjem og har en sterk misjonsarv fra begge bestemødrene.
– Farmor var «basargeneralen» på Sira, – en dame med stort hjerte for misjonen!
Line og familien har vært aktiv i Skårer Menighet i Lørenskog og gir dette videre til neste generasjon. Barna har gått i menighetsbarnehage og vært med på søndagsskole, gudstjeneste og barnekor fra de var små.
Hun og mannen Anders har tre barn; Amalie (13), Lukas (11) og Mikael (6).

Line startet på Handelshøyskolen BI etter videregående, noe hun tenkte var en rask vei ut i arbeidslivet. Men hun ble en stund i tvil om dette valget var riktig. Fra tidlig ungdom har Line vært engasjert i menighet og i organisasjoner som fremmer rettferdighet og likeverd. Hun innrømmer at hun på mange måter følte at hun med studievalget sviktet idealene sine.
Etter hvert oppdaget hun at det var behov for markedsføring og kommunikasjon i misjon og humanitære organisasjoner.
Senere har hun også studert ”Global forståelse” ved Høyskolen i Oslo, og ”Kristendom, Religion og Livssyn” ved Menighetsfakultetet.

Engasjement, frilansjobbing og bok
Som ung, nybakt mor ble Line kastet inn i abortdebatten. Hun skrev innlegg i Aftenposten om tiltak for å få aborttallene ned. Det ene tok det andre; hun hadde innlegg i mange aviser og begynte å blogge. Hun samarbeidet med flere organisasjoner som Menneskeverd og Amathea og fikk tilbud om en deltidsjobb som redaktør for Norges kvinne- og familieforbund. Det var en periode med frilansjobbing som også medførte en bokutgivelse.

– Etter å ha fått tre barn følte jeg at det ble for usikkert økonomisk å jobbe som frilanser. Jeg startet derfor som Informasjons – og markedskonsulent i Normisjon. Her hadde jeg veldig fine år. Jeg ble litt kjent med HimalPartners arbeid i denne perioden, – et inspirerende bekjentskap. Etter tiden i Normisjon har jeg både jobbet i IT-selskapet Apsis og kommer nå fra en stilling som kommunikasjonsrådgiver i Innsamlingskontrollen.

Som kommunikasjonsrådgiver i Innsamlingskontrollen har Line fått muligheten til å delta i samfunnsdebatten igjen.
– Jeg har blitt kjent med utrolig mange flotte folk som jobber i ulike organisasjoner. Nordmenn er et engasjert folkeslag og det finnes så utrolig mange saker å brenne for. Å få bidra til å gjøre denne bransjen mer ”gjennomsiktig” har vært et stort privilegium!

– Hvorfor HimalPartner?
– Som sagt ble jeg litt kjent med HimalPartner i min tid i Normisjon. Og jeg har veldig sans for arbeidet organisasjonen driver med. Det er både spennende og eksotisk å jobbe i et område som for de aller fleste er helt ukjent. Jeg har vært engasjert i miljøbevegelsen siden jeg var ungdom, og brenner for dette. Der finner jeg også gehør hos HimalPartner.
Hun liker at misjonsorganisasjonene har tettere bånd til giverne enn mange av de store ideelle organisasjonene. Kontakten kan være mer personlig.
– Jeg gleder meg til å møte alle de engasjerte folka som bidrar til å gjøre HimalPartner bra. Jeg kan ut fra det jeg har sett med egne øyne fastslå at utsagnet «uten frivillighet stopper Norge» stemmer. Som informasjons- og innsamlingsleder ønsker jeg å prioritere kontakten med frivillige høyt.

– Hva tenker du om misjon?
– Med min bakgrunn har jeg vel misjon i ryggmargen. Men jeg synes å merke at de som er skeptisk som regel er dem som ikke kjenner til hva misjonsorganisasjonene gjør. De trekker ofte fram de feil som ble begått i eldre tider.
Jeg er derfor opptatt av at misjonens rolle skal synliggjøres på en god måte i samfunnet. Som ansatt i HimalPartner vil jeg ha med meg dette.
Erfaringen fra bransjen, ikke minst i Innsamlingskontrollen, sier meg at misjonsorganisasjonene generelt har et godt rykte. Dette opplevde jeg også da jeg studerte Global Forståelse ved Høyskolen i Oslo. Siden mange av foreleserne var gamle SV-ere, trodde jeg kanskje de ville være skeptiske til misjon. Men tvert i mot: det ble klart understreket i undervisningen at misjonen og arbeiderbevegelsen var viktig for framveksten av det moderne velferdssamfunnet og dannet grunnlaget for norsk bistand slik vi kjenner den i dag,

Ingen revolusjon
Line har ingen tanker om å revolusjonere HimalPartners informasjons- og innsamlingsarbeid. Hun håper likevel å få lov til å sette noen fotavtrykk på organisasjonen.
– Jeg har ingen intensjoner om å ha for spisse albuer og har stor respekt for alt det arbeidet som er gjort før jeg kommer, ler hun.

Når Line skal oppleve rekreasjon, søker hun stillhet og ro ved å gå turer i skog og mark. Familien bor like ved Østmarka og den bruker hun mye, både på ski og til fots.
– Jeg har også båt på hytta til mine foreldre på Tjøme i Vestfold og trives godt på sjøen. Ellers er jeg glad i å lage mat og stelle i hagen. Jeg har egen kjøkkenhage og urtehage. Siden to av barna mine går på Steinerskolen, er jeg veldig opptatt av økologi og å ta godt vare på naturen. Det passer også godt med mitt kristne livssyn, det å ta vare på skaperverket.
Jeg er glad i å reise, oppleve andre kulturer og tar gjerne med impulser hjem i form av matlaging på kjøkkenet.

Det som, ved siden av naturopplevelser, gir Line mest energi er å få jobbe med noe hun brenner for og å få bruke sine kreative evner.

Hun gleder seg til å ta fatt på jobben og håper å få bidra til å bety en forskjell Det er når du virkelig får til resultater, det er gøy! Når du har samlet inn så mye penger at du konkret kan se at det går til å gjøre livet lettere for noen. Det er da du virkelig kjenner det i hjertet. Når du kjenner at det du driver med er viktig og til hjelp for andre. Ekstra gøy er det hvis flere har vært med å dra lasset, at du er med i et kreativt og inspirerende miljø.

Har arbeidet med sine hjertesaker hele sitt voksne liv.
– Denne bransjen får du meg ikke ut av, utbryter hun ivrig. Det enorme samfunnsengasjementet er hele tiden det som driver meg fremover og jeg blir ikke mindre engasjert med årene!