Skip to content

Sterkere sammen mot selvmord!

-Selvmord kan forebygges, sier Matrika Devkota. Sammen med helsearbeidere og representanter fra Helsedepartementet i Nepal, markerte han Verdensdagen for selvmordsforebygging i Kathmandu. Selvmord er et stort problem i Nepal. Det ...

Endelig får jentene gå på skole!

Muslimske og hinduistiske jenter får endelig gå på samme skole. Foto: Silje Eng I flere år ble jentene nektet skolegang av sine egne foreldre. Takket være et vellykket dialogprosjekt, får ...

Hvorfor slår du meg ikke lenger, mamma?

Illustrasjonsfoto. Grunnet sensitive opplysninger har vi valgt å anonymisere personene i artikkelen. For Anita ble morsrollen en umulig oppgave å klare alene. Da fikk hun hjelp og foreldreveiledning. En umulig ...

Konferanse 22. november 2018: Mental Helse – en nøkkel til utvikling?

HimalPartner og medarrangører inviterer til konferanse om global mental helse og FNs bærekraftsmål. Målet for konferansen er å drøfte hvordan vår mentale helse påvirker oss som individer, gruppe og samfunn, ...

Sakspapirer til landsmøte

Sakspapirer til landsmøte finner du her.

Sakspapirer til landsmøte

  http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/Presentasjon-av-styrekandidater.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/HimalPartner-Revisjonsberetning-2016.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/1806026-Saksfremstilling-2018-LANDSM%C3%98TE.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/180626-HimalPartner-strategi-2018-2021.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/180603HimalPartners-reviderte-vedtekter.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/2017-_revisjonsberetning_signert.pdf http://www.himalpartner.no/wp-content/uploads/2018/06/16-Vedtekter-for-HimalPartner-rev-2016.pdf      

Et misjonsengasjement kan føre til vekst og samhold i din menighet!

Herdis Austevoll fra Framnes VGS, på besøk til Håpets Senter i Kathmandu.   I Borgund menighet i Ålesund hadde vi alltid hatt misjonsavtale, men da vi i 2010 inngikk avtale ...

Inviterte HimalPartner til friluftsgudstjeneste!

Frogner menighet i Lier arrangerte gudstjeneste med tema "Tro kan flytte fjell", og inviterte HimalPartner til å delta under gudstjenesten. Vi håper dette kan inspirere andre til å gjøre det samme. ...

Tro kan flytte fjell: preken på Furuhall

Frogner menighet i Lier valgte "Tro kan flytte fjell" som tema da de arrangerte en friluftsgudstjeneste i strålende sommervær. Her får du prekenen i sin helhet. Preken på Furuhall 24.06.18 ...

Ringer i vann

I Rukkum i Nepal har de et psykisk helsetilbud i sin spede begynnelse. Helsearbeiderne på lokale helseposter i fem distrikter (fylker) får opplæring i å kjenne igjen og tilby enkel ...