Rettferdige lokalsamfunn

sagar

Sharma Gaudel er prosjektleder i UMN sitt integrerte prosjekt for fred og forsoning i Nepal.

Jeg vil uttrykke min takknemlighet for HimalPartners støtte og forbønn i arbeidet med å bygge fred I lokalsamfunn ved kamp for likestilling, hele brutte relasjoner og kapasitetsbygging. Deres sjenerøsitet er utrolig viktig for å nå vårt mål, et fredfullt samfunn for alle.
En spesiell hilsen for støtten til arbeidet med sosial mobilisering i Kapilvastu distrikt ned mot indiagrensen, der det har vært mye uro og stort behov for å arbeide med forsoning og fredsbygging det siste året.

Nå til jul løfter vi fram budskapet om fred og håpet om å skape mer rettferdige lokalsamfunn. God jul og godt nytt år!

Sagar Sharma Gaudel