Shristee Lamichhane, UMN, Katmandu, Nepal

shristee

Mitt ønske er at folk skal verdsette og ta vare på sin mentale helse like høyt som sin fysiske helse, at mennesker behandler hverandre med empati og omsorg og at de som har psykiske lidelser for den hjelpen de trenger for å komme seg ut av det de strever med og tilbake til et godt liv… Jeg håper det ikke er for mye å ønske seg!

Shristee leder arbeidet i United Mission to Nepal med å bringe kunnskap om mentale lidelser og nytt håp ut i landsbyene i Nepal.
Video