Sjelesorgopplæring for hundrevis

Bethesda stabenMirjam Bergh har kommet hjem og har overlatt ledelsen av Bethesda til pastor Ramu Rayamajhi, nr tre fra venstre. (Foto: Bethesda)

Da Mirjam kom til Nepal i 2009 var oppgaven å finne ut om tiden var inne for å gjøre noe med det som hadde ligget henne på hjertet siden hun forlot Nepal 20 år tidligere, nemlig opplæring for kirkeledere i sjelesorg. I mellomtiden hadde hun brukt tiden i Norge og gjennom korte besøk i Nepal til å forberede seg på denne oppgaven.

RamuRamu er rett mann
Nå er Mirjam definitivt blitt pensjonist og befinner seg på norsk jord, mens hjertet, tanker og bønner nok er vel så mye i Nepal. Nå skal Ramu lede kjernevirksomheten i Bethesda, – kursing av kirkeledere i sjelesorg og pastoralt arbeid. Ramu er teolog og har god innsikt og ekspertise på sjelesorg. Mirjam er overbevist om at han er rett mann, men han trenger mye forbønn.

Oppbrudd og sorgprosess
Basu Dev er blitt hovedansvarlig for språkskolen. Denne har dessverre måttet krympe en del i etterkant av jordskjelvkatastrofen og som en følge av at det er blitt strengere krav til volontører som skal undervise der. Dette fører til en mer krevende økonomisk situasjon for Bethesda.

Christina og MirjamMirjam ønsker også selv forbønn etter å ha brukt så mange av sine år i Nepal. Etter å ha brukt så mye energi de siste sju årene på å kartlegge behov, etablere sjelesorgsenteret og så være daglig leder, beskriver hun det å bryte opp som en sorgprosess, eller nesten som å dø, «men en dødsprosess følges jo vanligvis av en oppstandelse i den andre verden». Hun tror den andre verden blir Norge en stund. (Bildet: Mirjam sammen med Christina, en av kurslederne)

Vital institusjon
Det er en svært vital institusjon hun forlater i Pokhara, som til nå har kurset flere hundre kirkeledere i 14 distrikter. De har fire dyktige kursledere. To av dem, Christina og Ramu, er fullt opplært til å undervise i alle kursene, mens de to andre, Robert og Suchita, fortsatt er i opplæring på noen områder.