Snorklipping i Okhaldhunga

Sak 3 Bilde 1 Okhaldhunga_Snorklipping

Tirsdag den 14. mars var det stor åpningsfest på Okhaldhunga sykehus i Nepal, der man feiret utvidelsen og oppgraderingen av sykehuset.  Vi gratulerer våre partnere United Mission to Nepal og Normisjon med innvielsen av det nye sykehuset. Mest av alt; gratulerer til lokalbefolkningen i distriktet!

Til stede var blant andre Norges ambassadør i Nepal, Kjell Tormod Pettersen (i midten på bildet), to parlamentsmedlemmer, Yagya Raj Sunuwar fra Kommunistpartiet (til v.) og Hari Ram Khatiwada fra Kongresspartiet (til h.). Fra Norge deltok generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Normisjon har gitt vesentlige bidrag til ombyggingen og utvidelsene, både hva økonomi og menneskelige ressurser angår.

Sak 3 Bilde 2 OkhaldhungaDe nye og nyrestaurerte bygningene skal være jordskjelvsikre. Denne delen av Nepal er et høyrisikoområde i så måte. Det som også er verdt å merke seg er at Okhaldhunga sykehus er miljøvennlig med solcellepanel og biogass-anlegg.

Sykehuset har tatt i bruk de nye bygningene etter hvert som de har blitt klare, nå sist «Mødreventehjemmet» som ble tatt i bruk 23. februar. Der får gravide være den siste tiden før fødselen.
Andre nye bygninger er en ny poliklinikk, nytt laboratorium, og et nytt akuttmottak som skal kunne være i beredskap ved bussulykker og andre store katastrofer.

Okhaldhunga oversikt