Sunne følelsesmessige relasjoner.

Kina: HimalPartners venner i Xining i Kina forteller i et nyhetsbrev at de ser gode resultater av arbeidet med foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Bildet er fra et kurs i fjor da 32 ICDP-fasiliteter ble sertifisert.

Våre venner skriver i en rapport om dette arbeidet. De er noen av de første til å ta i bruk programmet i Kina.
I et kurs for nye ICDP-veiledere var det noen kinesiske kursdeltakere som arbeidet med barn i tibetanske fjellområder. En av dem, en kvinne, fortalte at ICDP undervisningen hadde gitt henne mot til å tenke seg selv å få barn. Gjennom ICDP hadde hun lært hvordan man kan få en sunn, følelsesmessig relasjon mellom foreldre og barn. Det hadde hun ikke selv fått oppleve som barn.

Det arbeides nå med forberedelse til neste kurs. Våre venner sier det er veldig spennende.