Trenger vi flere kirkesamfunn?

Tibetaneren kommer ut neste uke. På lederplass spør redaktør Terje Holmedahl om det er behov for flere lutherske kirkesamfunn i Norge.

Den norske kirkes vedtak av liturgi for samkjønnet ekteskap har gjort at mange har meldt seg ut eller vil melde seg ut av kirken. Vi kan lese om folk som blir uten kirketilhørighet etter et langt liv og stort engasjement i Den norske kirke. Jeg har stor respekt for dem som finner det vanskelig å fortsette og være med i en kirke der de kjenner seg fremmede. Vi må alle ta stilling til hvor vi tror vi best kan ivareta vårt engasjement for Guds kirke på jord og hente frimodighet til å være der.

Hva med Frikirken og DELK?
Den frustrasjon som mange har i denne forbindelse har ført til at det har blitt og blir dannet flere nye kirker og nettverk av forsamlinger som er en slags «kirker». Da spør jeg: trenger vi flere kirkesamfunn bygd på luthersk grunn i Norge? Mitt svar er et frimodig: NEI! For egen del har jeg valgt å bli i kirken min, men om jeg skulle gå ut, ville det vært helt naturlig å gå til ett av de to tradisjonsrike lutherske kirkesamfunnene, Frikirken eller DELK. Ikke begriper jeg at det ikke er et naturlig valg for fler.

HimalPartner er et ekumenisk fellesskap
HimalPartner er en av de sju organisasjonene som samarbeider med Den norske kirke i Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM). Det fellesskapet har vi ingen planer om å forlate. Samtidig er det interessant å se at vi er en organisasjon der mange av de mest engasjerte og toneangivende er baptister, pinsevenner, metodister og adventister. Det er misjon og utvikling i Himalaya som samler oss. For å nå våre mål der, deler vi Guds ord sammen, vi ber sammen, vi gleder oss og sørger sammen. Guds Rike er viktigere enn at vi må stå sammen om alt.

Samtidig lukker vi ikke øynene for at det for noen kan bli for smertefullt å bli i kirken der de har hatt sitt hjem hele livet. Men trenger de å «starte sitt eget» og dele opp Kristi kropp enda mer? Jesus ba til sin Himmelske Far om mer enhet.

Terje Holmedahl
Redaktør