Vil få seg en utdannelse

bilde-1-suraj

12 år gamle Suraj ønsker å få seg en utdannelse og bruke evnene sine. For tre år siden ble han syk. Han fikk anfall som gjorde at han stivnet i hender og føtter i flere minutter om gangen.

Tekst og foto: UMN. Oversettelse: Thomas Smørdal og Terje Holmedahl

Det var ikke lett å leve med disse anfallene, smertene og usikkerheten som fulgte. Foreldrene var urolig for eldstegutten sin. Lokale helseinstitusjoner ante ikke hva som feilet ham og kunne ikke tilby behandling.
Familien hans har ikke god råd. Sykdommen har vært en stor belastning for dem alle. Folk i nabolaget sier at sykdommen skyldes en ond ånd.

Anfallene har sluttet
En dag kom en kvinnelig helsearbeider hjem til dem. Hun hadde hørt om gutten med den merkelige sykdommen og spurte familien om hun kunne se ham. Familien var litt nølende før de ville fortelle henne detaljer, siden ingen behandling hadde virket til nå. Helsearbeideren gav seg ikke. Hun fikk overtalt familien til å la Suraj bli med henne til helsestasjonen i Lekgaun. Der er det folk som har fått opplæring om mental helse gjennom United Mission to Nepal. De kunne finne ut av lidelsen og kunne gi behandling slik at anfallene har sluttet å komme.

Enkelt, men effektfullt

Sharmila og Matrika (i bakgrunnen) leder Koshish. Her sammen med en ung kvinne. (Foto: Heidi Westborg Steel).

Sharmila og Matrika (i bakgrunnen) leder Koshish. Her sammen med en ung kvinne. (Foto: Heidi Westborg Steel).

Generalsekretær Heidi Westborg Steel har nettopp vært i Nepal sammen med psykolog Ingun Møgedal Brustugun og psykiater Hans Kristian Maridal. Hun er svært begeistret etter møter med HimalPartners samarbeidsorganisasjoner, som kan vise til svært gode resultater av sitt arbeid. Med utgangspunkt i lokale behov og de ressursene som er tilgjengelige gjør både United Mission to Nepal, Koshish og andre en formidabel innsats. Koshish, som er skapt av en mann som visste hvor skoen trykker, fordi han selv var bipolar, har klart å sette mental helse på dagsorden og nyter nå stor respekt i nær sagt alle leire.
I en landsby der UMN arbeider, kom folk for å fortelle de utenlandske gjestene hvilken enorm forskjell det har gjort å få en forståelse av hva psykiske lidelser egentlig er og få se at folk som tidligere løp rundt og gjorde folk redde, med enkel medisinering kan leve et tilnærmet normalt liv.

Konsentrerer seg om utdannelsen
Suraj er kjempefornøyd. Nå kan han konsentrere seg om det han ønsker seg aller mest, å få seg en utdannelse.
 

Gi med webgiver: