17 mål og 169 delmål!

Tusenårsmålene har vi vel alle hørt om. De ble identifisert ved årtusenskiftet og skulle bidra til fattigdomsbekjempelse i verden. De «gikk ut» ved årsskiftet 2015-2016. Nå er det FNs bærekraftsmål som gjelder.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:
1) Klima og miljø
2) Økonomi
3) Sosiale forhold

Bærekraftsmålene tar over for Tusenårsmålene, som gikk ut ved årsskiftet 2015-2016. Disse har ført til stor framgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Samtidig har de blitt kritisert for kun å adressere symptomer, og ikke årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Denne kritikken svarer bærekraftsmålene på.
FNs bærekraftsmål forplikter alle land i verden – også de rike. Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk.

Se videoer som presenterer bærkraftsmålene. I likhet med mange frivillige organisasjoner har HimalPartner bidratt med en video.

Kilde: www.FN.no