VÅRT ARBEID

Våre fokusområder

Forside-Julenummer

Oppvekst og skole

Til tross for at barna er fremtiden i
Nepal og Kina, blir deres behov ofte
nedprioritert av ulike årsaker. Den viktigste arenaen for barn og unge er
hjemmet og skolen. HimalPartner
jobber derfor for å styrke innsatsen på
disse arenaene, gjennom foreldreveiledning og lærerutdanning.

LES MER OM PROSJEKTENE HER

et-liv-uten-vold

Et liv uten vold

Voksne som barn skal slippe å bli utsatt for vold. Vi endrer holdninger til vold og styrker menneskers evner til ikkevoldelig problem- og konfliktløsning. Dette gjøres først og fremst på «lavt» nivå, i hjem og klasserom. 

LES MER OM PROSJEKTENE HER

Kopi-av-Facebook-Giving-Tuesday-2020-3

Levebrød og næring

Næringsutvikling og yrkesmisjon er en del av vårt DNA. Vi vil hjelpe folk ut av fattigdom og gi alle en mulighet til å forsørge seg selv. Dette gjøres gjennom yrkesopplæring og annen opplæring, handel med bedrifter vi har en relasjon med, og salg av produkter fra Himalaya-regionen. Vi vil også legge til rette for reiser og kulturutveksling. 

LES MER OM PROSJEKTENE HER

Mari-Kippenes3

Lokalt kristent liv

Vi er en del av den verdensvide kirke, med vår oppmerksomhet rettet mot lokalt kristenliv i Himalaya-området. Vi ønsker å styrke kirka som et kristussentrert fellesskap preget av kjærlighet, nåde og bønn både innad i menighetene og utad mot samfunnet, og både lokalt og nasjonalt. 

LES MER OM PROSJEKTENE HER

matrika-sir-1

Mental helse

Psykisk uhelse er et stort problem, og HimalPartner har hatt mental helse som et prioritert arbeidsområde siden 2010. Vi vil jobbe for varme samfunn som fremmer mental helse, som forebygger psykiske lidelser og som inkluderer mennesker med psykiske lidelser. 

LES MER OM PROSJEKTENE HER

Her jobber vi

Rukum

Nepal

 

IMG_6856-2 (1)

Tibetanske områder i Kina

 

The,Punakha,Suspension,Bridge,At,The,Punakha,Dzong,Is,An

Bhutan