Bli menighetspartner

En misjonsavtale er et potensiale for vekst og fellesskapsbygging i din menighet! Hva kan vi gjøre sammen for å skape et godt misjonsengasjement?

Sammen med 7 organisasjoner er vi med i fellesskapet SMM - Samarbeid Menighet og Misjon i Den Norske Kirke. Over tid håper vi også at et slikt engasjement kan oppleves som en gjensidig relasjon fra fjellfolk til fjellfolk.

I HImalPartners historie og misjonsforståelse ligger det nemlig spennende broer til norsk virkelighet som vi gjerne ønsker å utforske sammen med dere.

Sangsangai

Ordet "sangsangai" oversettes til "fellesskap" på nepali og brukes ofte i forbindelse med dugnad. Kirken i Nepal fungerer ofte som en ressurs i deres lokalmiljø.

Menigheter bidrar med alt fra vannprosjekter til skoler, og ønsker å vise at de er til stede for sin neste.

De tibetanske områdene i Kina er det kun enkelt-kristne og smågrupper. Den restriktive politikken mot evangelisering i hele området mer eller mindre i alle år, har skapt en grunnleggende diakonal misjons-forståelse.

Historisk og fortsatt jobber vi for å være et redskap for Guds kjærlighet der vi gjennom partnerskap og medvandring støtter organisasjoner og enkeltpersoner i deres drøm og kall for å løfte sitt land og folk.

Nå inviterer vi dere med på denne spennende reisen og håper at samarbeidet kan bli fruktbart!

IMG_5258
furuhall7