Bli partnermenighet

En misjonsavtale er et potensiale for vekst og fellesskapsbygging i din menighet! Hva kan vi gjøre sammen for å skape et godt misjonsengasjement?

Sammen med 7 organisasjoner er vi med i fellesskapet SMM - Samarbeid Menighet og Misjon i Den Norske Kirke. Over tid håper vi også at et slikt engasjement kan oppleves som en gjensidig relasjon fra fjellfolk til fjellfolk.

I HImalPartners historie og misjonsforståelse ligger det nemlig spennende broer til norsk virkelighet som vi gjerne ønsker å utforske sammen med dere.

Praktisk menighetsarbeid

Vi tilpasser oss menighetens allerede eksisterende arbeid. På denne måten blir avtalen mer levende, og yrkesmisjon en integrert del av kirka.

I tillegg har vi en "verktøykasse" med aktiviteter som menigheten kan velge å arrangere:

  1. Strikkeprosjektet Kamalas Engler
  2. 8849 - Gå for Nepal! (Innsamlingsaksjon)
  3. Nettbutikken Gi jernet som selger varer til messer og basarer
  4. Mental helse-samlinger, som kombinerer kirkens diakonale arbeid med misjonsprosjektet
  5. Trosopplæring for ungdom
  6. Trosopplæring for barn
IMG_5258
furuhall7