HimalPartner - et redskap for Guds kjærlighet

Utskrift_Tibet_mor

HimalPartner er en diakonal misjonsorganisasjon med høy bistandsfaglig profil som ble etablert i 1938. Vi arbeider i Himalaya – i Nepal og de tibetanske områdene i Kina. Vi jobber i partnerskap med nøye utplukkede partnere. Vi støtter arbeid innen mental helse, utdanning, næring og miljø.

Vi er kjent for å ha satt varige spor ved ringvirkninger med få midler;
1) vannkraftindustrien i Nepal fra 60-tallet,
2) satt global mental helse på dagsorden siden 2010 og
3) fått følge fremveksten av nepalikirken gjennom nasjonale kristne.
Nøkternhet en sterk verdi. Vi har seks årsverk i Norge og for tiden to utsendinger i Nepal og to i Kina. Utsendingenes rolle er å være rådgivere, og brobyggere mellom Norge og partnerne.

HimalPartner jobber for å stimulere nettverk. Vi er medlem av Digni, Norme (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), og Samarbeidsråd for Menighet og Misjon. Vi er en av de første organisasjonene i United Mission to Nepal (UMN), og er medlem i forskjellige kristne nettverk i Nepal og Kina.

HimalPartner er en medlemsorganisasjon. Som medlem har du stemmerett og er med og forme organisasjonens fremtid!

Kontaktinformasjon

 • Telefon

  22 76 90 10

 • Vipps

  Himalpartner (eller 15521)

 • Kontonummer

  3000 15 47107

 • Besøksadresse

  Linstowsgate 3, 0166 OSLO

 • Postadresse

  Postboks 6646, St Olavs plass, 0129 Oslo

 • Organisasjonsnummer

  952555103

Historien

Hvor og hvordan startet HimalPartner? Se tidslinjen og les om historien til HimalPartner.

Formål og verdier

Hva står vi for, og hva betyr det i praksis? Les om våre verdier og hvordan de påvirker valgene vi tar.

Dokumenter

Se og last ned vedtekter, strategi, toårsmeldinger, prosjektkatalogen

Styrende organer

Oversikt over medlemmene av HimalPartners styrende organer.

Personvernerklæring 

HimalPartner lagrer personopplysninger om sine medlemmer, givere og abonnenter. Vi oppbevarer og behandler disse opplysningene etter gjeldene lovverk, og gir ikke ut informasjon til tredjepart. HimalPartner forholder seg til Bransjenormen for frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger utarbeidet av Norges innsamlingsråd. 

Behandlingsansvarlig i HimalPartner generalsekretæren. For spørsmål om behandling av personopplysninger eller ønske om innsyn i hva som er lagret om deg kan du ta kontakt med kontoret på epost: post@himalpartner.no eller pr telefon 22 76 90 10. 

Hvilke opplysninger vi behandler 

Grunndata, navn og adresseopplysninger 

HimalPartner behandler navn og adresseopplysninger på personer som har vært i kontakt med oss i henhold til paragraf artikkel 6 i personvernforordningen. Dette for å kunne sende ut informasjon til personer som har bedt om det eller for å kunne oppfylle den kontakt personene har uttrykt at de ønsker.  

Personnummer 

Dersom givere har gitt oss sitt personnummer oppbevarer vi dette for å kunne melde skatteetaten om gaver som er gitt HimalPartner slik at giveren kan få skattefritak for sine gaver. Vi innhenter ikke opplysninger om personnummer direkte fra folkeregisteret. Giveren står selv fritt til å be om at personnummeret slettes og kan gjøre det ved å ta kontakt med HimalPartner på telefon, e-post eller brev, eller ved å selv å slette informasjonen på Min Side. 

Innhenting av opplysninger 

HimalPartner innhenter primært opplysninger direkte fra den registrerte ved henvendelse vis skjema på papir eller på nett via e-post eller telefon. Vi vil også registrere opplysninger gitt oss via vår bank i forbindelse med innbetalinger.  

I noen tilfeller vil vi få opplysninger oppgitt av andre. Da vil den registrere får beskjed om at den registreres i vår system, og hvor vi har fått opplysningene fra, med mulighet for å reservere seg mot registrering. 

Vedlikehold av opplysninger 

Vi vedlikeholder vår personopplysninger gjennom jevnlige kontroller mor reservasjonsregisteret i Brønnøysund, folkeregisterets dødsregister og andre kjente registre. Dette gjør vi i samarbeid med Normisjon som vi har en avtale med om samarbeid med databaseregister. 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldene forskrifter. Vi lener oss i denne sammenheng på anbefalinger fra Innsamlingsrådet gjennom deres til Bransjenormen for frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. 

Rett til innsyn 

Den registrerte har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert. Dette kan fås gjennom Min Side, eller ved å ta kontakt med kontoret. 

Rett til sletting 

Den registrerte har rett til å kreve å bli slettet fra våre systemer. Dette vil vi etterkomme så fremt det ikke er lovpålagte årsaker til at vi må bevare opplysningene for å oppfylle krav fra offentlige instanser. For eksempel innrapportering av gaver til Skatteetaten, eller regnskapslovens pålegg om å beholde innbetalings informasjon i fem år.  

Rett til reservasjon 

Den registrerte har rett til å reservere seg mot henvendelser fra oss. Dette kan gjøres via Min Side eller ved å ta kontakt med kontoret.