Skip to content

HimalPartner - Et redskap for Guds kjærlighet

HimalPartner er en diakonal misjonsorganisasjon med høy bistandsfaglig profil som ble etablert i 1938. Vi arbeider i Himalaya – i Nepal og de tibetanske områdene i Kina. Vi jobber i partnerskap med nøye utplukkede lokale partnere – både kristne og ikke-kristne. Vårt felles mål er at mennesker i Himalaya skal få noe å leve av og noe å leve for. HimalPartner støtter spesielt arbeid innen mental helse og utdanning og næring og miljø.

Vi er kjent for å ha satt varige spor gjennom at det er blitt skapt ringvirkninger med få midler. Slik som; 1) vannkraftindustrien i Nepal fra 60-tallet, 2) satt global mental helse på dagsorden siden 2010 og 3) og fått følge fremveksten av nepalikirken gjennom nasjonale kristne i tiden før religionsfrihet i 1990.

I HimalPartner er nøkternhet en sterk verdi. Vi har seks årsverk i Norge og for tiden to utsendinger i Nepal og to i Kina. Utsendingenes rolle er å være rådgivere ute og brobyggere mellom Norge og partnerne.

HimalPartner jobber for å stimulere nettverk og er i Norge medlem av Digni, Norme (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), og Samarbeidsråd for Menighet og Misjon. I arbeid ute er HimalPartner en av de første organisasjonene i United Mission to Nepal (UMN), etablert på 50-tallet og er medlem i forskjellige kristne nettverk både i Nepal og knyttet til arbeidet i Kina.

HimalPartner er organisert som en medlemsorganisasjon. Det vil si at alle medlemmer har stemmerett og er valgbare på landsmøtet som holdes annet hvert år på det stedet landsstyret bestemmer. Her kan medlemmene være med å forme organisasjonens fremtid og velge landsstyret. Bli medlem og giver!

Kontaktinformasjon

 • Telefon

  22 76 90 10

 • Vipps button gre

  Vipps

  Himalpartner (eller 15521)

 • Kontonummer

  3000 15 47107

 • Besøksadresse

  Linstowsgate 3, 0166 OSLO

 • Postadresse

  Postboks 6646, St Olavs plass, 0129 Oslo

 • Organisasjonsnummer

  952555103

Historien

Hvor og hvordan startet HimalPartner? Se tidslinjen med historiske bilder og videoer.

Verdiene våre

Hva står vi for, og hva betyr det i praksis? Les om våre verdier og hvordan de påvirker valgene vi tar.

Dokumenter

Se og last ned vedtekter, strategi, toårsmeldinger, prosjektkataloger m.m.

Styrende organer

Oversikt over medlemmene av HimalPartners styrende organer med bilder.

Landsstyre

Styreleder Svein Arne Lindø
Nestleder Martin Vestøl
Medlem i AU Marianne A. Riise Bergsaker
Styremedlem Reidun Dalseth
Styremedlem Mathias Bertram
Styremedlem Ingunn Harstad
Styremedlem Haakon Kyrkjeeide
Varamedlem Erling Christoffer Suhr
Varamedlem Dag Magnar Soldal
Varamedlem Hanna Guro Brekke
Ansattes representant Solveig Abelone Midtgarden