HimalPartner - Et redskap for Guds kjærlighet

HimalPartner, tidl. Tibetmisjonen, er en misjons- og bistandsorganisasjon som arbeider i Nepal og tibetanske områder av Kina. Vi arbeider tett sammen med gode lokale partnere med mål om at mennesker i Himalaya, gjennom deres arbeid, skal få noe å leve av og noe å leve for.

HimalPartner har seks årsverk i Norge og for tiden 2 utsendinger i Nepal og 2 i Kina.

HimalPartner er medlem i blant annet Norme  (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering),  Digni  og Samarbeidsråd for Menighet og Misjon.

Organisasjon

HimalPartner er organisert som en medlemsorganisasjon. Det vil si at alle medlemmer har stemmerett og er valgbare på landsmøtet som holdes annet hvert år på det stedet landsstyret bestemmer. Her kan medlemmene være med å forme organisasjonens fremtid gjennom behandling av strategiplaner, endring av retningslinjer og andre saker lagt frem av landsstyret. Under landsmøtet velges også HimalPartnes styre, som er det øverste utøvende organ i HimalPartner.

Kontaktinformasjon

 • Organisasjonsnummer

  952555103

 • Kontonummer

  3000 15 47107

 • Besøksadresse

  Linstowsgate 3, 0166 OSLO

 • Postadresse

  Postboks 6646, St Olavs plass, 0129 Oslo

 • Telefon

  22 76 90 10

 • Vipps button gre

  Vipps

  Himalpartner (eller 15521)

Historien

Hvor og hvordan startet HimalPartner? Se tidslinjen med historiske bilder og videoer.

Verdiene våre

Hva står vi for, og hva betyr det i praksis? Les om våre verdier og hvordan de påvirker valgene vi tar.

Dokumenter

Se og last ned vedtekter, strategi, toårsmeldinger, prosjektkataloger m.m.

Styrende organer

Oversikt over medlemmene av HimalPartners styrende organer med bilder.

Styrende organer

Styret i HimalPartner

Styreleder Svein Arne Lindø
Styremedlem Marianne A. Rise Bergsaker
Styremedlem Mathias Bertram
Styremedlem Reidun Dalseth
Styremedlem Ingunn Harstad
Styremedlem Haakon Kyrkjeeide
Styremedlem Martin Vestøl
Varamedlem Erling Christoffer Suhr
Varamedlem Dag Magnar Soldal
Varamedlem Hanna Guro Brekke

Verdiene våre

Tekst kommer.

Historien

Tekst kommer.

 • 19XX - Stiftet

  Stiftet av XXX 

 • 19XX -

  XXX 

 • 19XX

  XXX 

 • 19XX

  XXX 

 • 19XX

  XXX