Amit og bestefar

De første to årene i Amits liv var svært tøffe. Han kunne omtrent ikke bevege seg, og trengte hjelp til det meste. Moren hans var både trist og bekymret. Hun så andre små gutter på samme alder, og forsto at hennes barn kom til å ha større utfordringer enn de andre. Noe var galt.

Amit på sykkelen. Stolt bestefar står bak.
Den stolte bestefar og Amit. Før klarte ikke Amit å røre seg, nå sykler han.

-Jeg var full av sorg da jeg så de andre barna på samme alder reise seg og gå sine første skritt, minnes moren. -Amit kunne ikke engang sitte. Da ble jeg svært bekymret for ham.

Etter hvert fikk Amit diagnosen Cerebral Parese (CP) og legene kunne ikke gi familien noen garanti for at han noen gang kunne gå, snakke eller fungere selvstendig. Dette økte bekymringen til hans mor.

Vendepunktet

Alt endret seg for familien da vår partner United Mission to Nepal (UMN) kom. Amit kommer fra et kjærlig hjem, og det manglet ikke på omsorg, men de trengte kyndig veiledning til å gi ham den støtten han trengte i hverdagen.

Sammenlignet med norske forhold, er det mer vanlig at storfamilien går sammen om hus, hjem og barneoppdragelse. Det var derfor naturlig at bestefaren var den som stilte opp mest i forbindelse med Amits utvikling.

Bestefaren fikk i oppgave å hjelpe til med treningen Amit trengte hver eneste dag. Dette ga helt utrolige resultater!

Danser og sykler

Livet til Amit forandret seg totalt. Det var en stor lykke for familien da han kunne begynne på skolen sammen med andre barn. Nå er han en naturlig del av klassemiljøet, og han er også i stand til å gå på egne ben til skolen. På fritiden sykler han mye på den nye sykkelen sin. Han er også svært glad i å synge og danse.

Hjelp til selvhjelp

Amits familie. Bestefar og mor holder Amit og hans 3 søsken på fanget.
Familien til Amit er full av kjærlighet. De ønsker det beste for gutten de er så glad i. De manglet derimot de riktige verktøyene for å hjelpe ham. Dette fikk de av vår partner United Mission to Nepal (UMN).

Familiens kjærlighet til Amit er sterk og vil aldri forsvinne. De trengte derimot litt mer hjelp til å håndtere de utfordringene Amit sto i. Da denne hjelpen var på plass, løste det meste seg.

I flere av våre prosjekter finnes det lignende eksempler som dette. Vær gjerne med på den globale inkluderings-dugnaden vi alle står i. Mennesker med nedsatt funksjonsevne fortjener å være en like stor del av samfunnet som mennesker uten.

Som bestefaren til Amit sier det så fint:

-Vi kan alle oppleve det samme en gang.