Barna skal bruke alle sanser

Barneopplegg1

– Vi kommer til å synge, leke, lage, smake og ta i bruk alle sanser, sier Barbro Høyland Andersen, som er ansvarlig for barneopplegget på HimalPartners sommerstevne. – Og Tore Thomassen kommer, hvis noen lurte på det! Alle fotos: Veronika Gundersen.

HimalPartners sommerstevne på Rødde folkehøyskole i Trondheim, 21.- 24. juli er et familiearrangement. Tema: Fremtid og håp.

Barbro_foto Veronika– Barbro, hva kan barna vente seg i Trondheim?

– Vi vil legge vekt på at barna opplever det trygt og kjekt å samles i sine grupper. Vi skal bli godt kjent, leke og ha det gøy sammen. Også barna skal oppleve fellesskap, seg imellom og som deltakere på sommerstevnet. Vi ønsker å bidra til at barna blir engasjert og kjent med HimalPartners arbeid og at også barna skal få «åndelig påfyll» gjennom andakter, bibeltimer og samlinger for dem.
Vi kommer til å synge, leke, lage, smake og ta i bruk alle sanser. Vi skal være både ute og inne, og selvsagt håper vi på herlig sommervær, så vi riktig kan kjenne at vi er på sommerferie!

Bibeltimer og aktiviteter
De eldste barna vil få bibeltimer med Tore Thomassen, mens vi andre som er ledere vil være sammen om bibeltimer for de yngste. Gruppene blir bestemt når vi ser hvordan de som kommer fordeler seg etter alder. Ellers vil hele barnegruppa være samla til noen av aktivitetene og samlingene. Om kvelden vil det bli tilbud om kveldssamlinger for alle som ikke skal legge seg.

– Hvordan pleier tilbudet for barna å være?

– Det har vært litt forskjellig fra år til år, men jeg vil gjerne trekke fram Alle-sammen-møtene. Det er flott å kunne samles, unge og eldre, store og små til Tore sine hyggelige samlinger!
– Det er utrolig viktig å ha et godt barnearbeid. Det er viktig for de voksne som kommer til sommerstevnet med barna sine, og det er viktig for barna selv. Vi ønsker at flere barnefamilier finner veien til HimalPartners sommerstevne. For mange vil det være avgjørende å vite at de vil møte andre barnefamilier der, og at barna vil trives. Det er vårt mål at sommerstevnet skal være noe hele familien kan glede seg til sammen!Barneopplegg

For mer informasjon, – klikk på logoen:

Side 16 Sak 1 Stevnelogo