Brobyggerutfordringene – slik jobber vi for likeverd i Nepal og Norge

Vi tror på likeverd og at alle mennesker skal få muligheten til å ta del i samfunnet på sine premisser. I Nepal samarbeider vi tett med lokale partnere som jobber for at mennesker med ulike funksjonsvariasjoner skal bli tatt på alvor, sett og hørt. I Norge jobber vi for samme sak gjennom påvirkningsarbeid i våre partnermenigheter og på folkehøyskoler. Der forteller vi også om brobyggerutfordringene.

Brobyggerutfordringene handler om:

  1. Hva kan du gjøre for mental helse i Nepal? (støtte)
  2. Hva kan du gjøre for mental helse i Norge? (lære og opplyse)

Vil du arrangere noe? Ta kontakt. Vår erfaring er å jobbe med inspirasjonssamlinger i menigheter tilknyttet SMM – Samarbeid Menighet og Misjon, og folkehøyskoler. Send e-post til line.konstali@himalpartner.no for et eventuelt samarbeid. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et faglig seminar, men et dialogseminar med formål å øke folks bevissthet. 

Nepal

Early Childhood Education Center (ECEC) jobber med «inclusive learning» og innføring av tilrettelagt undervisning i Nepalske skoler. De tilbyr også ICDP foreldreveiledning til foreldre i ulike livssituasjoner. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne kan i verste tilfelle oppleve å bli ekskludert fra lokalsamfunnet, da dette kan forbindes med dårlig karma. Det er derfor mye skam knyttet til det å få et annerledes barn.

United Mission to Nepal jobber for at barn med nedsatt funksjonsevne skal få riktig behandling og støtte, og at familiene til barnet skal få veiledning. Mye av arbeidet foregår på landsbygda, der fordommene er mange.

ABBS er et dagsenter i Kathmandu som gir hjelp til barn, ungdom og unge voksne med ulike utfordringer. De hjelper også foreldrene i en vanskelig livssituasjon. Her får foreldrene hjelp og støtte, ikke fordømmelse.

Koshish jobber for å spre bevissthet om mental helse og psykisk lidelse i Nepal. De jobber også med behandling av kvinner på et transitthjem utenfor Kathmandu, samt forebyggende mental helse-arbeid på landsbygda. Fortsatt er det stigmatiserende å slite psykisk i Nepal. I de mest ekstreme tilfellene lenkes folk fast med kjetting eller låses inne i trange rom. Psykisk lidelse kan bli forklart med onde ånder eller dårlig karma. Koshish jobber for å spre bevissthet om human behandling av mennesker med ulike lidelser og utfordringer. Organisasjonen jobber også aktivt for å informere lokalsamfunn om at psykisk syke trenger å inkluderes i samfunnet etter innleggelse.

Norge

I Norge jobber vi for å spre bevissthet knyttet til ulike former for diskriminering av mennesker med funksjonsvariasjoner og psykiske lidelser. Det innebærer også et opplysningsarbeid som retter fokuset på barn med ulike tilretteleggingsbehov, og utfordringer foreldrene kan stå i.

I tillegg informerer vi om den omfattende strukturelle diskrimineringen mennesker med funksjonsvariasjoner opplever daglig i utdanningsløp og skole.

Vi bruker våre partneres arbeid i Nepal som inspirasjon, og bygger bro til Norge. Opplysningsarbeidet gjøres ved hjelp av film, foredrag, artikler og historiefortelling.

Under foredragene på folkehøyskolene gir vi unge mennesker opplysninger om livsviktige mental helse-tiltak, som det er lite kunnskap om i dagens Norge. Dette kan bidra til økt forståelse om ulike mestringsstrategier som kan gjøre livet lettere for den som sliter.

Ved å hele tiden vise til våre partneres arbeid i Nepal, økes også forståelsen for arbeidet vårt, da det ikke lenger oppleves som noe fremmed og eksotisk.

Her er en film om Amalies brobyggerutfordringer:

Mathias Hagen, musiker, har komponert en sang om å betrakte barn med autisme fra et innenfra-perspektiv.

Slik kan diskriminering se ut:

Infofilm om Ableisme:

Podcast med intervju av fagperson Inger Marie Lid: