Du kom

Side 16 Sak 2 Livslyrikk_Bilde MaritaLivslyrikk: Marita Bjørke Ådland er prest i Slemmestad, mor til tre og glad i å skriva. Ho er Tibetaneren sin husdiktar.

Du kom

Du kom til oss
du fraus
du lo
du levde
du pusta
du elska

akkurat som oss

men reint, gjennomsiktig
så vi kan sjå oss sjølve gjennom deg
og bli reine, vi også