En frihet kommer sjelden alene

Tekst: Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i HimalPartner

Bydelen Bhaktaphur i Kathmandu. Et sted der hinduistisk og buddhistisk trospraksis møter hverandre.
Fra kristen menighet i Kathmandu.