Et forbilde for andre lærere

Sunita i klasserommet

Førskolelærer Sunita Gurung er et forbilde for andre lærere. Både klasserom og aktiviteter er barnevennlig og et sted ungene trives.

Sunita var en av de første kursdeltakerne som fikk opplæring som førskole-fasilitator gjennom Educational Horizon Nepal (EHN).
Hun arbeider på Kalyam skole og førskole i en avsidesliggende landsby, kalt Gumdi. Ressursene er små. Likevel er denne førskolen et eksempel for andre i måten de jobber på. Klasserommet er tilrettelagt ut fra barnas behov. De starter hver dag i «lyttekroken», bruker mye fortellinger og sang og har gruppeaktiviteter. Noen soner i rommet er avsatt som spillekrok eller andre egenaktiviteter, der barna får sitte etter tur.

Denne førskolen står i sterk kontrast til det som har vært «normalt», en hverdag der ganske små barn blir tvunget til å pugge utenat, lære seg engelsk og matematikk, og der de straffes og blir slått hvis de ikke kan svare eller er urolige.

Dessverre ble skolebygningen sterkt skadet i jordskjelvet i april 2015, så nå holder de til i midlertidige lokaler, i påvente av at de skal få bedre forhold igjen.
Sunita er en modell for andre med sitt gode opplegg.

Inventar1
Inventar2


Inventar3
Inventar4


Noen av lekekrokene i Kalyan førskolesenter før jordskjelvet ødela skolebygningen. Måten å organisere skoene på og det å ha en søplekasse er ikke vanlig i nepalsk skolehverdag.