For at verden skal tro

I økumeniske sammenhenger legges det ofte vekt på Jesu bønn for dem som kommer til tro på ham: «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh. 17:21). Det er en bønn som oppfordrer til å vektlegge enhet selv om vi troende er så forskjellige som vi er. Særlig når forskjellene våre har ledet oss til å opprette separate kirkesamfunn, er det viktig å bli minnet om Jesu bønn om at vi alle må være ett.

Enheten strekker seg imidlertid utover økumenikken. Den er også geografisk. For misjonsorganisasjonene er dette et viktig perspektiv. Når norske misjonærer har reist ut, så har det blitt etablert trosfellesskap og kirker langt unna Norge. HimalPartner er intet unntak. Våre første utsendinger til Nepal var – sammen med utsendinger fra andre land – viktige for fremveksten av en lokal, nepalsk kirke.

En av våre første utsendinger var jordmora Ingeborg Skjervheim fra Ål i Hallingdal. Hun fikk stor betydning for mange gravide og fødende kvinner i Nepal, samt deres barn. Skjervheim ble en inspirasjon for mange, og fortsetter å inspirere etter sin død. Menighetene i Holmestrand satte nylig opp en egenkomponert musikal om Ingeborgs liv og virke, til glede for både skuespillere og tilhørere.

Denne typen misjonsengasjement er viktig og minner oss om at kirka er mer enn et lokalt fellesskap. Den er et globalt fellesskap. I mye større grad enn før, er ikke norsk misjon forkynnelse «fra oss til dem,» men et samarbeid med lokale kristne, en felles tro og et felles oppdrag. Misjonsaksjonen «Sammen som kirke i hele verden» reflekterer dette. Aksjonen varer fra Kristi himmelfartsdag til St. Hans, og er en god anledning for menighetene til å engasjere seg litt ekstra i misjon. For at det skal bli litt schwung over aksjonen i din menighet, kan det være lurt å begynne å planlegge dette allerede nå.

Sett opp aktiviteter som kan fungere for din menighet. HimalPartner oppfordrer særlig til aktiviteten «8849 Gå for Nepal», hvor man setter opp en tur i lokalmiljøet og samler inn like mange kroner som det er høydemeter til Mount Everest. Det har vist seg å fungere godt for mange menigheter rundt omkring i landet.

«Hvis Gud er vår far, så må vi altså være søsken,» sa soknepresten i Holmestrand. Det er nettopp det Sammen-aksjonen legger til rette for. Vi er ett, vi er søsken, og vi er sammen som kirke i hele verden.

Tekst: Tor Kristian Birkeland, generalsekretær

Foto: Sindre Deschington