Verdiskapning – om frivillige organisasjoner som brobyggere

Verdiskapning 45: Frivillige organisasjoner som brobyggere mellom næringsliv, lokalbefolkning, frivillig sektor og offentlig sektor

HimalPartner har fått midler fra Digni til et fagutviklingsprosjekt som vi har kalt «Verdiskapning». Begrepet blir ofte brukt om det en bedrift ønsker å skape eller produsere for å få en god økonomisk bunnlinje i regnskapet. Vi vil tenke videre og framhever «verdi» for å lede oppmerksomheten til behovet for en tenkning der bunnlinjen omfatter både det økonomiske, det sosiale og det samfunnsmessige. Vi ønsker å se på hvordan vi som kristne og misjonsorganisasjoner kan være med å bidra til en verdiskapning som i vid forstand viser Guds kjærlighet til mennesker og omsorg for Hans skaperverk.

Vi har delt området «næring og entreprenør» inn i fem temaer. Under vil dere få en smakebit på hvor vi er, hva vi ser og hvor vi tar dette videre.

5 Frivillige organisasjoner som brobyggere mellom næringsliv, lokalbefolkning, frivillig sektor og offentlig sektor
Historisk ble Norge lokalt bygget opp gjennom synergier mellom lokalbefolkning, offentlig sektor og lokalt næringsliv. Konteksten i utviklingsland kan minne om denne tiden da det var naturlig nærere forhold mellom sektorene. Noen misjonsorganisasjoner har nettverk og kan stimulere til brobygging mellom utbyggere, myndigheter, lokalbefolkning, menigheter, yrkesutdanningssektoren med videre – for gjennom det å utruste lokalbefolkningen til selv å kunne reelt utnytte utvikling i sine lokalområder. Vi ser ikke minst at strategisk yrkesutdanning som en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling.

Det er utviklet en modell med mål om å maksimere de sosioøkonomiske fordelene for lokalbefolkningen i områder med potensial for vannkraftutvikling basert på etablering av teknisk fagskoleenheter. Denne testes. Vi vil dra ut kunnskapen i denne modellen – og i tillegg vurdere mulighetene for å tilrettelegge den for andre sektorer.