Gjenreis oss

Side 16 Sak 2 Livslyrikk_Bilde MaritaLivslyrikk: Marita Bjørke Ådland er nett utnemnt til sokneprest i Slemmestad. Ho er mor til tre og glad i å skriva. Inspirert av HimalPartners innsamlingsaksjon «Gjenreis Nepal» har ho skrive eit dikt.

Gjenreis våre kroppar
så vi kan ha blikket utover

Gjenreis våre hjarte
så det blir rom for meir kjærleik der

Gjenreis våre tankar
så vi gir plass til det som utfordrar oss

Gjenreis vårt mot
så vi står opp for vår neste

Gjenreis oss
så vi strekker ut våre hender
og hjelper andre til å reisa seg

Gjenreis oss alle
til eit liv i fridom, kjærleik og glede