Gjenreisingen haster.

joel-hafvenstein

– HimalPartners kampanje “Gjenreis Nepal!” er veldig viktig, sier Joel Hafvenstein. Alle planer er klare og byggearbeidet starter så snart monsunregnet stopper og veiene er framkommelige. Men nå haster det å komme i gang.

Tekst: Terje Holmedahl

Joel Hafvenstein er ny generalsekretær i United Mission to Nepal (UMN) og besøkte Norge under sin rundreise i Europa. I en e-post etter at han kom tilbake til Nepal, forteller han at monsunen varer fortsatt. Dette er uvanlig og skaper store problemer.
– I Nordre deler av Dhading distrikt, der HimalPartner og UMN skal bygge opp igjen skoler, ble mer enn 80 % av alle bygninger ødelagt i jordskjelvene i 2015, sier Joel.
UMN har arbeidet intenst med å bistå i reparasjon etter ødeleggelsene. Seks bruer som var ødelagt har blitt åpnet for trafikk igjen, mange små kraftstasjoner er blitt reparert og bilveier er blitt gjenåpnet. Infrastrukturen på landsbygda er så viktig.

Sammensatte behov
I etterkant av fjorårets tragedier har folk sammensatte behov. Mange er fortsatt traumatisert og strever psykisk. Fortsatt bor en god del familier i midlertidige skur og er uten inntekt. Barna får ikke skolegang fordi skolene er ødelagt. Og når presset er stort og folk har det vanskelig, kommer konflikter lett til overflaten. Diskriminering, stigmatisering og urettferdighet florerer.
UMN har en helhetlig tilnærming i alle sine aktiviteter, understreker generalsekretæren, også i nødhjelp og rehabiliteringsarbeid. Det er en kompleksitet av faktorer som påvirker folks livssituasjon. Derfor må vi tilstrebe å møte de behovene folk selv sier er viktig for dem, – ikke bare gjøre det vi selv tror de trenger. Bare på den måten kan de oppnå “fullness of life”, som er UMNs målsetting. Vi kan oversette det med «Liv i overflod».

Mugitar3_form

Denne skolen er gjenreist i ruintomta der jenta på kampanjebildet (nederst) står. Hjelp oss å gjenreise flere skoler!

Opplæring av murere
– Det å bygge opp igjen folks hjem blir av mange pekt på som det som haster mest nå, halvannet år etter jordskjelvkatastrofen. Men siden vi vil holde fast på våre prioriteringer av de fattigste, gir ikke myndighetene oss lov til å arbeide med dette, sier Joel. Det er noe myndighetene selv vil kontrollere. Likevel har vi fått være med og lære opp 513 murere i å bygge jordskjelvsikre hus. Og vi har kommet i gang med å bygge skoler. Nærmere 2.000 barn og ungdom har så langt startet skoleåret i nye skolelokaler. Nå er målet å bygge så mange skoler vi bare kan i perioden fra regnet gir seg og fram til snøen kommer. Det haster!

Tar lærdom av erfaringer
– Vi er opptatt av å sette inn tiltak som reduserer folks nød. Samtidig vil vi lære av erfaringene og gjøre nødvendige forandringer både i egne måter å jobbe på og å bidra til forandringer som gjør samfunnet og enkeltpersoner bedre forberedt på nye katastrofer, sier Joel Hafvenstein.

“Gjenreis Nepal” haster!
HimalPartners kampanje “Gjenreis Nepal!” er veldig viktig. Noe byggematerialer er innkjøpt og lagret trygt så nær området som mulig, mens sand, grus og murstein blir gjort tilgjengelig når det trengs. Men regnet fortsetter og veiene til Nord-Dhading er utrygge. Det var nettopp en forferdelig bussulykke på veien. Mange av dem som omkom hadde vært og hentet kompensasjonen på RS 50.000 som myndighetene har lovet til gjenoppbygging av egne boliger.
– UMN leier selv inn ingeniører som byggeledere og bruker lokal arbeidskraft. Med en slik løsning vil vi ha god kontroll både på kvaliteten og kostnadene. Et annet perspektiv er at vi bygger en kompetanse og kapasitet i lokalsamfunnet som blir der når byggeperioden er over.

toppbilde-face