Gründer, likestillingsforkjemper og samfunnsrefser

Hans Nielsen Hauge hadde en evne til å begeistre. Han hadde troen i sitt hjerte og gikk aldri på akkord med seg selv. Som ung og lovende talte han presteskapet midt i mot. Han gikk også rundt omkring i hele Norges land. Om noen skulle være i tvil: han forandret Norge.

 

På Tøihusplassen i Fredrikstads gamleby arrangeres musikalen om Hans Nielsen Hauge, «Det brenner en ild.» Erik Wenberg Jacobsen spiller Hauge i musikalen og sier at personen har inspirert ham.

-Da jeg ble kjent med Hauge fikk jeg et nytt syn på ham, sier han. –Jeg trodde han var mer streng, dømmende og pietistisk. Det var heller motsatt. Den medmenneskelige versjonen av Hauge er fullstendig skjøvet bort.

Det var ikke tvil om at han ville ha hovedrollen da manusforfatteren kontaktet ham.

-Jeg reagerte med umiddelbar glede. Jeg vil jo alltid lese manuskriptet før jeg sier ja til en rolle, så jeg ba om å gjøre dette først også nå, men det tok ikke lang tid før jeg takket ja.

For Wenberg var det helt eksepsjonelt å leve seg inn i rollen som Hauge. Han har 20 års erfaring som musikalartist og har spilt i kjente musikaler som Jesus Christ Superstar, Spelemann på taket og We will rock you.

Tøihusplassen

Det er et historisk sus over Tøihusplassen, som ble bygget i årene 1773-1775. Foruten å være militært lager for festningen tjente Tøihuset også som depot for flere norske regimenter som i krig skulle forsynes fra Fredrikstad festning.

Det kunne være alt fra brød- og høyvogner, til mindre avdelingsutstyr som telt og kokekar. Det var også flere fangeceller her, og det er et av stedene Hauge har vært fengslet.

-På mange måter føler jeg at deler av Hauges historie sitter i veggene i disse byggene, sier Wenberg.

Strikket mens han gikk

-Hauge var både belest og smart, fortsetter han. – Han fikk til mye. Kunnskapen han tok til seg brakte han videre.

Entusiastisk forteller han også om turene Hauge gikk land og strand i Norges land. For å få tankene til å gå strikket han mens han gikk. Han produserte mens han tenkte. En allrounder som både kunne fungere som predikant, ingeniør, arbeider og bonde. Ved å etablere arbeidsplasser i industri løftet han fattige til et bedre liv.

 

Utfordreren

-Hauge kunne både være omsorgsfull og medmenneskelig, men også krass og fordømmende. Måten han utfordret presteskapet på var ganske drastisk, for å si det sånn.

Han peker også på hva Hauge gjorde for kvinner. Da han i 1802 etablerte sitt religiøse og økonomiske nettverk, utpekte han 31 regionale forstandere, hvorav 6 av dem var kvinner.  Kvinner kom også ut i arbeid og man fikk et nytt syn på barn og barneoppdragelse.

-Hans engasjement skapte et mål og en mening for mange bønder og arbeidsfolk. Ved å starte husmøter utfordret han etablerte maktstrukturer i samfunnet.

Straffen

Det viste seg å være en høy pris å betale for denne virksomheten. Siden Konventikkelplakaten av 1741 forbød lekfolk å holde møter uten sogneprestens godkjennelse, ble han flere ganger arrestert.

I år 1804 ble han fengslet og han slapp ikke ut igjen før år 1811. Da sluttet han med reisevirksomheten inntil han i 1813 ble dømt til 2 års slaveri.  Dommen ble derimot omgjort til en bot på 1000 riksdaler.

Må ikke forvitre

I de til sammen 18 årene han var predikant og utenfor fengselet, utga han 33 bøker. I tillegg satte han i gang folk med handels- og industriforetak. Hauges kristendomssyn kan sies å være pietistisk, men han la større vekt på å tjene Gud gjennom praktisk arbeid enn hva pietismen tradisjonelt hadde gjort.

-Det er viktig at ikke arven etter Hauge forvitrer, sier Wenberg avslutningsvis.

-Mye av det norske finner du hos Hauge. Dugnadsånd og fellesskap var sentrale verdier i hans virksomhet. Og her snakker vi 150 år før Gerhardsens tid.

 

HimalPartner følger Hauges eksempel. Derfor heier vi på sosiale entreprenører i Nepal!