Guds underfulle misjon

Heidi og Fulmaya

Vi har forskjellige uttrykk for misjon, men motivasjonen er den samme, å gi mennesker og nasjoner del i Guds kjærlighet og nåden i Jesus – gjennom ord, gjennom handling eller ved nærvær!

Heidi Westborg Steel, Generalsekretær HimalPartner – «Fokus i Dagen» den 8. mars 2016

Gud har skapt oss forskjellig og utrustet oss med forskjellige gaver. I tillegg formes vi av vår oppvekst og familie, av arbeidserfaring, menighet og venner. Dermed uttrykker vi oss forskjellige. Men motivasjonen er den samme. I sin visdom når Gud dermed lenger ut med sin misjon, når vi bruker og tillater andre å bruke de gavene han har gitt oss. Begrenser vi oss til en ”riktige måte”, kan vi begrense Gud. Dette er en del av det kallet hver enkelt av oss må kjenne på daglig, og teste mot hverandre og på fruktene av vårt arbeid.

Restriktive med ord
HimalPartner jobber i Himalaya, i Nepal og i Kina. Der har vi historisk måttet være restriktive med ord. I stedet har vi diakonalt brukt våre yrker og forsøkt å gi menneskene helsetjenester, utdanning og vannkraft. Mange mennesker har fått det bedre! Hele tiden har motivasjonen vært klar; å fortelle om nåden i Jesus. Noen ord ble brukt gjennom stille medvandring. Men kanskje har den viktigste metoden vært «ved nærvær» – ved bønn om Guds ånds tilstedeværelse i våre liv og i livene til våre venner der.

Nepal_BØPåskemorgens-marsjen – som et under
Etter at kristne tidligere møtes i hemmelighet, er det som et under i dag å oppleve påskemorgens-marsjen i Kathmandu. Hvert år går titusenvis av mennesker i prosesjon fra hver sine kirker til en stor idrettsplass i sentrum og priser Gud!

I de tibetanske områdene i Kina er det ennå ikke noe som minner om dette. Det er få kristne tibetanere og de som er, er spredt og alene. Fiendebildene for det tibetanske folk er så mange og langvarige. De er et spirituelt folk som forenes rundt å være buddhist. Det å bekjenne en kristen tro, avstenger dem fra familiene deres og gjør at de blir stigmatisert i samfunnet. De kristne tibetanerne sier at evangeliet til tibetanere må gå via tibetanere selv.

Guds ånd virker
Og samtidig ser vi at vi også kan hvile i at Guds ånd virker. Vi hører om drømmer og åpenbaringer. En munk fortalte om da han flyktet gjennom fjellet fra Kina og møtte to østerrikske turister som var nysgjerrig på buddhismen. Munken gjengjeldte spørsmålet om tro i Østerrike. Turistene var ikke selv troende, men fortalte om kristendommen og om Jesus. Da skjedde det noe. Munken gikk på leit etter denne «Jesus». I Nord-India fant han Bibelen på sitt språk og i dag er det etablerte en tibetanske kirke der.