Jai Masi! – Ære til Messias!

Radiohjälpen i Nepal 2016 ©Oskar Kihlborg

Silas Tamang er daglig leder i organisasjonen Himalaya Community Salvation Society (HIMS-Nepal) Dhading. De er en av partnerorganisasjonene til United Mission to Nepal i oppfølgingsarbeidet og gjenoppbyggingen etter jordskjelvkatastrofen i Dhading-området langt nord i Nepal.

– Vår bønn er at 2017 skal gi nytt håp, fornyet tro og verdighet til menneskene vi arbeider blant i Dhading. 

200 menigheter
Geir Kippenes var nylig på besøk i området. Sammen med lokale medarbeidere gikk han dagsmarsj etter dagsmarsj innover fjellene. Han ble overrasket over å finne ut at det er så mange kristne i Dhading. UMN sier det er 200 menigheter i området.

Helbredelsen førte til vekkelse
Så fikk han høre hvordan det hang sammen… Det begynte med faren til Silas. Han kjempet her i mange år, – især mot en kvinnelig lama. Hun ble en dag dødssyk. Her er minst en dagsmarsj til bilvei, og stiene innbyr ikke til bårebæring. Etter at alle slags buddhistiske ritualer var prøvd, utfordret hun til sist den Allmektige Gud, som far til Silas hadde snakket så mye om. Hun ble helbredet og «vinden snudde». Det var ikke bare her folk opplevde at syke buddhister ble helbredet når de kristne bad til sin Allmektige Gud.

Vi vandrer fra landsby til landsbyer med kristne. Det var kanskje dette jeg var minst forberedt på å møte på denne turen – Jai Masi, hilsenen de kristne bruker seg imellom – «Ære til Messias».