Kristen i Nepal

Fra en Nepali-kirke. Foto: Pål Brenne

Den 17. oktober ble en ny lov signert i Nepal. Den kriminaliserer konvertering til en annen religion enn hinduismen. For kristne i Nepal er situasjonen svært spent, men de har ikke oppdaget de store endringene enda, sier Pitambar Neupane som selv er kristen.

Det kan være kontrastfylt å være kristne i Nepal. På den ene siden er Nepal en av de raskest voksende gruppene kristne i verden (Kilde: KPK, Avisen Dagen mai 2016). Samtidig fører ekstreme strømninger til at kristne blir direkte motarbeidet. Men for Pitamber har ikke forskjellene vært store.

-Det er på mange måter enkelt å leve som kristen fortsatt, sier han. –Jeg møter ikke så mye fordommer i hverdagen. Her i Nepal har flere ulike religiøse grupperinger levd tett på hverandre i århundrer. Det kommer vi til å fortsette å gjøre. Det er ikke noe stort ønske i befolkningen om å starte en religionskonflikt nå.

Men han innrømmer at det finnes ekstreme grupperinger som skremmer ham.

Pitambar Neupane. Direktør i ECEC og kristen i Nepal. Foto: Solveig Abelone Midtgarden

-Det er strømninger som kommer fra India, sier han alvorlig.

– Kristendom kan assosieres med vestlig påvirkning. Det er frykt for kolonialisme i samfunnet. Hinduekstremister har i noen tilfeller brukt våpen mot kristne.

Han understreker derimot at dette tilhører sjeldenheten.

-Selv har jeg aldri opplevd slike ubehageligheter. Det gjelder også de fleste i min omgangskrets.

Noen får problemer i familien

Pitamber jobber som direktør ved ECEC, læringssenteret som HimalPartner støtter via Mental Helse-prosjektet. Han kommer opprinnelig fra en hindufamilie. De vet at han er kristen og at ECEC støttes av en norsk, kristen organisasjon.

-Det er flere kristne som opplever negative sanksjoner fra familien dersom de konverterer fra hinduismen til kristendommen, men i min familie har dette vært helt OK.

Kristne i Nepal kan i mange tilfeller oppleve problematiske familieforhold. Spesielt vanskelig er det i forhold til begravelsesseremonier. Dersom ikke barna til den avdøde deltar ved en hinduistisk begravelse risikerer man å gi sine foreldre dårligere karma, noe som har konsekvenser for etterlivet. For flere kan dette forårsake store konflikter innad i familien. Noen opplever som verste konsekvens at familien tar avstand fra dem. Dette har heldigvis ikke Pitamber opplevd. Kona hans kommer fra en kristen familien, og derfor fungerer det også fint i hennes familie.

-Jeg og kona mi oppdrar barna i kristen tro. Det har ingen i min familie reagert negativt på. Vi er ganske heldige sånn sett. Vi respekterer hverandre og har det hyggelig når vi møtes.

Kan få problemer på jobbmarkedet

-Jeg kjenner til konkrete eksempler på kristne som har blitt diskriminert i jobbsammenheng. I Nepal må man opplyse om religion i jobbsøknaden. For mange kan dette være et hinder i å få seg jobb.

Ser lyst på framtiden

Da den nye loven tredde i kraft vekket den bekymring hos religiøse ledere knyttet til andre religioner enn hinduismen. (Kilde: Nepalchurch.com 18/10)

Pitamber ønsker derimot ikke å ta noen sorger på forskudd.

-Siden jeg ikke har opplevd noe ubehagelig etter at den nye loven har tredd i kraft, ønsker jeg heller ikke å fokusere på den. Jeg håper og ber for at vi kan fortsette å leve fredelig sammen.

 

Foto: Pål Brenne

Lederen av Bethesda: Kristne i Nepal glemmer nåden i Det Nye Testamentet

Ramu Rayamajhi er øverste leder ved Bethesda, sjelesorgsenteret HimalPartner har startet i nærheten av Phokara. Her kurses kristne ledere.

-Kristne i Nepal glemmer ofte å lese i Det Nye Testamentet, sier han.

-Selv om de forlater hinduismen, sitter kulturen og normene fra religionen i deres ryggmargsrefleks. Det Gamle Testamentet ligner i større grad på reglene de kjenner fra hinduismen. Derfor blir de veldig fokusert på dette og utvikler en streng og konservativ tro.

Han forteller litt om hvordan de jobber med dette helt konkret ved sjelesorgsenteret.

-Flere kristne ledere trenger en reorientering. De må bli mer opptatt av nåden og tilgivelsen i Det Nye Testamentet. Frelsen og frigjøringen fra Jesus Kristus. Vår oppgave er å vektlegge dette.

Tibetansk munk og hans følgesvenn på pilgrimsreise. Utenfor den buddhistiske stoupaen Boundanat i Katmandu. Foto: Line Konstali

 

Barnemunk utenfor buddhiststupaen Boudhanath. Innenfor buddhismen er det helt akseptert å vende tilbake til et verdslig liv etter endt «munketjeneste». Noen er derfor munker en liten periode av livet. Foto: Line Konstali

Religionens plass i Nepal

Offisielt regnes 86 % av befolkningen som hinduer, men mange folkegrupper (f.eks. Tamang) har i det alt vesentlige bevart tradisjonelle innslag som fedrekult og sjamanisme. Buddhister utgjør ca. 8 %. Blant tibetanske folkegrupper i det nordlige Nepal (f.eks. sherpa) råder buddhismen i sin tibetanske form, og blant en mindre del av newarene i Katmandudalen har en indisk, tantrisk buddhisme overlevd i dag. Det er registrert 3,5 % muslimer (bosatt på grensen mot India) og ca. 1,4 % kristne. Tallene innebærer stor grad av usikkerhet, da det i enkelte tilfeller har forekommet en underrapportering av ikke-hinduer. I henhold til en rapport fra Gordon Conwell Theological Seminary er Nepalikirken den raskest voksende kirken i verden. I Nepal arbeider misjonsorganisasjonene først og fremst diakonalt.

(Kilde: Store Norske Leksikon og Wikipedia)

Brahminer utenfor tempelet Pashupatinath som ligger ved elven Bagmati. Her finner du også Kathmandus største hindutempel. I Vedaene, hinduenes hellige skrifter, omtales brahminene som øverste kaste; prestekasten. Foto: Line Konstali