Laboratorium og katalysator

Geir Kippenes

Geir Kippenes har nettopp kommet tilbake til Norge etter en periode i Nepal som HimalPartners utsending. Familien har gjennomlevd kanskje det verste året som det sårbare nepalsamfunnet har hatt i moderne tid. Geir jobbet med å forberede nye prosjekt for HimalPartner innenfor energi- og næringsutvikling. (Foto: privat)

Tekst: Terje Holmedahl

Geir har jobbet med å forberede nye prosjekt for HimalPartner innenfor energi- og næringsutvikling. En viktig partner i dette arbeidet er Kathmandu University (KU), et privateid universitet i Dhulikhel, som holder svært høy akademisk standard. De siste årene har det blitt utviklet mer praktisk rettede studier og prosjekter. Det er her både Jim Lindquist og Geir Kippenes har vært tilknyttet det siste året. Tidligere har Tore Skeie og mange andre HimalPartner-utsendinger hatt sitt virke på KU.
– Det er nå veldig spennende om vi får finansiering til samfunnsutviklingsprosjektet KU har planer om, sier Geir. Prosjektet er et samarbeid med HimalPartner og har tre komponenter; landsbyutvikling, bedriftsutvikling og yrkesopplæring.

Solberg_lys Biraj GautamEt laboratorium og en katalysator
Landsbyutviklingsprogrammet blir som et laboratorium for ingeniørstudenter. De finner fram til passe store prosjekter som de kan bruke som en hovedoppgave. Når ingeniørstudenten har gjort sitt, er det lokale bygningsarbeidere og andre fagfolk som står for bygging av det studentene har prosjektert.
Bedriftsutviklingen, et såkalt «Business incubation center», har som mål å være en katalysator for forretningsideer og fødselshjelper for bedriftsetablering. (Foto: Øyvind Solberg)

Yrkesopplæring
Den tredje komponenten er yrkesopplæring, et fagfelt HimalPartner har vært involvert i siden Butwal Technical Institute ble opprettet midt på sekstitallet.
Barna i ManthaliI Tamakoshidalen, det mest aktuelle nedslagsfelt for prosjektet, er det potensial for 13 kraftverk. Det er ett som er i drift og ett som er under bygging. Det ble forsinket etter skader forårsaket av jordskjelvet.
KU’s tanke med prosjektet er å utdanne folk og forberede lokalsamfunnet på utbyggingene som kommer, slik at de da har kvalifisert arbeidskraft.
En utfordring er imidlertid at rundt 50.000 hus er ødelagt i Tamakoshidalen av jordskjelvet, av disse ca. 500 skoler.
(Bildet: Barna i Tamakoshidalen er forventingsfulle til det som skal skje her. Foto: Jim Lindquist)

En modell-landsby
Kathmandu University planlegger å forene de tre komponentene i prosjektet ved å involvere seg i gjenoppbygging etter jordskjelvet. De tenker å begynne med en ”modell-landsby” –
bestående av mellom 20 og 100 hus. Erfaringer fra dette kan så brukes til å gjøre noe liknende i andre landsbyer. Geir har jobbet med dette i en prosjektgruppe, og håper å kunne fortsette å holde kontakten med prosjektet fra Norge.