Med all min kraft og all min kjærlighet

Mangel på kjærlighet gjorde at Anjali stolte på feil folk da hun som 11-åring ble solgt til et bordell i India. Likevel har hun ikke mistet troen på den. -Jeg kommer til å bruke et helt liv til å lege meg selv etter en ødelagt oppvekst, men jeg er villig til å gjøre det med all min kraft og all min kjærlighet. I dag jobber hun som rektor på skolen hun selv startet.

Reddet fra et helvete på jord

Året er 2008 og en spinkel 13 år gammel jente blir reddet fra et bordell i India. I to år har livet hennes handlet om å tilfredsstille sine overgriperes ønske. Hun var fritt vilt og de kunne gjøre som de ville med henne. Hun ble reddet av den brasilianske organisasjonen «Apple of God`s Eye». De måtte gå igjennom en del juridiske prosesser for å få henne tilbake til hjemlandet Nepal. Anjali har på dette tidspunktet et ønske: hun skal tilbake til landsbyen hun kom fra. Tilbake for å redde andre unge jenter som står i faresonen for å bli fanget på samme måte som hun ble.

Livsfarlig skolevei

Skoleveien til Anjali er fortsatt å regne som en av verdens farligste for jenter. Ikke på grunn av trafikk, jordskred eller steinras. Heller ikke på grunn av ville dyr i skogen. Skoleveien er dødsfarlig fordi menneskesmuglere er å finne langs veien. De har utarbeidet en vellykket strategi for å lokke unge, sårbare jenter med seg. En av dem klarte å lokke Anjali da hun som 11-åring gikk til skolen.

-Fra jeg var 7 til jeg var 13 levde jeg et liv helt uten kjærlighet. Aldri en klem, aldri god mat, ingen god skolegang og heller ikke beskyttelse mot de som ville meg vondt. Da menneskesmuglerne lurte meg, var jeg allerede et barn som var livredd for de bøllete guttene i nabobygda. De kom jevnlig og plaget både meg og flere jenter i landsbyen jeg bodde i. Ingen stoppet dem. Vi var fritt vilt.

Mangelen på kjærlighet gjorde at hun stolte på ulvene i fåreklær. De farligste av de farlige. De som er villige til å selge små jenter til et liv i fangenskap og sexslaveri.
-Jeg flyktet fra et liv i frykt, men havnet et sted som var verre, sier hun.

Husrom og hjerterom

Det var mye kjærlighet i hjemmet som tok i mot henne da hun kom tilbake til Nepal. Organisasjonen som reddet henne driver flere slike hjem, og der er det plass til både gutter og jenter. Her fikk hun alt hun hadde manglet i oppveksten. En myk seng å sove i. Deilig, velsmakende mat. Skolegang. Vennskap. Trygghet. Noen som var glad i henne. Kjærlighet. Bøttevis av kjærlighet. Godheten gjorde henne nysgjerrig. Hvor kom den fra?

-Jeg forsto at organisasjonen som reddet meg var kristen og at dette også gjaldt flere av de ansatte. Da bestemte jeg meg for selv å tro. Den kjærligheten som preget dem, ville jeg også skulle prege meg. Da ble jeg også enda mer kallet til å hjelpe jenter i samme landsby som jeg kom fra. Drømmen ble holdt levende i flere år.

En brikke i det store puslespillet

Når jeg spør Anjali om det var en spesiell person eller organisasjon som hjalp henne tilbake til livet, sier hun det er flere. Det er flere brikker i samme puslespill. En av brikkene er Apple of Gods Eye og folkene som jobbet der. De reddet livet hennes på bordellet i India og ga henne kjærligheten hun lengtet etter.

Sara Symons utgjør også en brikke. Hun er grunnleggeren av organisasjonen Her Future Coalition, og bidro til hennes reise videre ved å styrke hennes selvfølelse. Det gjorde hun blant annet ved å hjelpe Anjali til å sette ord på sin livshistorie, som etter hvert ente med bokutgivelse i 2021 Standing in the Way: From Trafficking Victim to Human Rights Activist.

-Før året på ECEC tenkte jeg at det å bli mor ikke lå til mine fremtidsdrømmer, men dette endret seg. Jeg forelsket meg rett og slett i tanken på egne barn.

En tredje brikke er den HimalPartner-støttede organisasjonen ECEC (Early Childhood Education Center). Ikke bare ga året på ECEC henne troen på at hun skulle få en utdannelse, hun fikk også lysten til å bli mor.

Veien videre etter ECEC ble både en bachelorgrad i pedagogikk og en baby i magen! Lykken var komplett. Livet føltes fullkomment. 

Gravid og lykkelig.

Drømmen om skolen går i oppfyllelse

Så, i 2021, åpner Anjali skolen hun har drømt om helt siden hun ble reddet fra bordellet i 2008. Hasta Memorial school. Skolen er bygget i et område der jenter tidligere måtte gå langt på verdens farligste skolevei. Skoleveien Anjali selv gikk da hun havnet i klørne på kyniske menneskesmuglere. Jentene trenger ikke lenger å gå denne veien, for skolen ligger i samme nærområde de bor i.

På Hasta Memorial er det plass til 100 barn. Anjali har også startet et fond som gir stipend til jenter som vil fullføre videregående skole. I skrivende stund er det 35 unge jenter som får hjelp.

Bilde fra skolehverdagen