Nå forstår jeg elevene bedre

Education Horizon Nepal (EHN) har arbeidet i åtte år i Dhading-distriktet. Organisasjonen jobber med skoler i distriktet og bidrar til å gi skolene et løft. Ishwori deltok på kurs i hvordan undervise på en barnevennlig måte for 5 år siden. Da lærte hun å kommunisere bedre med barna.

Utenfor Khadgadevedi Primary School, som ligger på en høyde i Jwalamukhi Dhading, finner du et kjempestort tre omringet av en «chautari». Chautari er det nepalske ordet for et hvilested. Ofte bygges denne type hvilesteder rundt et tre. Da kan treet både gi skygge for den sterke solen og milde sommerbriser kan rasle i bladene og oppleves avkjølende.

Barna kommer til dette stedet både for å leke sammen og for å snakke. Også andre som går forbi hvilestedet, tar seg en pause. Tilholdsstedet er både velkjent og et sted der de fleste finner hvile.

Khadgadevi Primary School har klasser opp til 5. klasse. Skolen drives av Early Childhood Development centre (ECD). I en klasse på 15 elever kan det være et aldersspenn på 4-5 år. I dag starter alle elevene klokken ti. Barna ankommer skolen og er spente på en ny skoledag. Ishwori Bhandari, læreren, ønsker alle velkommen inn i klasserommet med et stort smil. Deretter spør hun om skoene er plassert pent i hyllene utenfor klasserommet. To av elevene får i oppdrag å sjekke om dette er bra nok. Deretter samles alle elevene i en sirkel, og Ishwori gir alle en sprut med anti-bac på hendene. De som ikke har munnbind på seg, får det. Barna viser henne at de er rene under neglene og på tennene.

Stor tro på praktisk undervisning av lærere

Ishwori har stor tro på undervisning basert på det praktiske. Hun gjorde store forandringer i undervisningsmetodene sine etter å ha deltatt på kurset. Før underviste hun veldig repetitivt. Hun var mer opptatt av pugging enn forståelse. Nå prøver hun å se den enkelte og gi dem rom til å tenke selv. Det har gitt resultater.

– Kurset hjalp meg til å forstå elevene bedre, sier hun.