Nå står hun på egne ben

Rekha Raidash fra Kapilvatsu er kun 17 år. For bare et år siden ble hun forsøkt giftet bort. En selvhjelpsgruppe i hennes nærmiljø kom henne til unnsetning. Nå hjelper hun andre ved å selv jobbe aktivt mot barneekteskap. Du kan hjelpe henne!

Det var faren til Rekha som bestemte seg for at hun skulle giftes bort. Familien er fattig og de tilhører dalitene, som regnes som lavkaste i Nepal. Her er utdannelsesnivået lavt, og derfor har flere tradisjonelle familiemønstre fått bestå. Jenter som vokser opp i denne kulturen, blir ofte opplært til å ikke si imot sine foreldre. Det hadde også Rekha lært. Likevel opplevde hun farens planer om ekteskap som urettferdig. Hun ønsket det ikke. Alle hennes drømmer ble også knust da hun ble tatt ut av skolen. Dette er ikke uvanlig når ekteskap i ung alder blir inngått.

Ble fanget opp av selvhjelpsgruppe

Da United Mission to Nepal (UMN, vår partner) kom til landsbyen for å kurse kvinner i selvhjelpsgruppene, fikk de høre om Rekha. Siden de var på jakt etter kvinnelige frivillige som kunne lese og skrive, spurte de rett og slett om hun ville ta på seg oppdraget. I denne gruppen var også Rekhas mor medlem.

Livsendrende kurs

Det viste seg at kurset som ble holdt, ble en viktig vekker for Rekha. Gruppen ble nemlig kurset om barneekteskap, og da lærte alle deltagerne at dette var forbudt ved lov. Det samme gjaldt vold og misbruk rettet mot kvinner. Rekha, som hele tiden hadde trodd hun ikke hadde noe valg, forsto nå at dette ikke var tilfelle. Hun kunne komme seg ut av dette ekteskapet allerede før det ble inngått.

Overbeviste mor, men ikke far

Det er derimot vanskelig for en ung jente å stå opp mot sine foreldre. Kursholderen visste dette, og derfor tok hun seg tid til å snakke med Rekhas mor. Hun ble etter hvert overbevist om at det planlagte ekteskapet burde annulleres. Det var derimot ikke lett å overbevise far. En kveld tok Rekha motet til seg og talte sin far imot.

-Jeg vil noe mer med livet mitt enn dette, far, sa hun. -Jeg vil ha flere muligheter enn det kvinnene i denne landsbyen har.

Dette havnet ikke i god jord hos faren, som tolket dette som både hensynsløst og frekt. Det var rett og slett et svik mot deres kultur, og dette måtte hun pent avfinne seg med.

Etter hvert klarte likevel moren til Rekha å overbevise faren om at dette var eneste veien å gå. Ekteskapet ble annullert.

En vond livssituasjon ble snudd til det gode

Da Rekha kom tilbake til skolen igjen, var det med stor glede. Ikke bare kunne hun være sammen med vennene sine igjen, hun hadde også savnet det faglige på skolen. Hun hadde på det tidspunktet vært borte en hel måned, så hun hang litt etter faglig. Likevel hadde hun også fått noe ekstra som medelevene hennes ikke hadde fått.

Siden hun hadde vært sekretær i selvhjelpsgruppa i landsbyen, hadde hun lært mye om kursing og lederskap i små grupper. På denne måten ble en vond livssituasjon snudd til det positive. Hun ønsker nå å jobbe for å spre kunnskap om barneekteskap ved å selv være et forbilde for yngre jenter. Det gjør hun ved å jobbe frivillige i lignende selvhjelpsgrupper som hun en gang deltok på. Nå kan ingen ting stoppe henne!

29. november er givergledens dag. I den anledning samler vi inn penger til tiltak som hindrer barneekteskap. Vær med og gi din støtte: