Når ekteskapet ødelegger fremtida

Ei bortgifta jente betyr én mindre munn å mette for familien, skriver generalsekretær Tor Kristian Birkeland. Flere steder på landsbygda er det ikke uvanlig at jenter helt nede i 15 års alder blir giftet bort.

Nepal er ett av landene hvor barneekteskap er vanlig. Et eksempel på vellykket innsats mot barneekteskap kommer fra Kapilvastu, Buddhas fødeplass. Da jenta Kismati var fjorten, besluttet foreldrene å gifte henne bort på grunn av familiens økonomiske problemer. Hun sluttet å møte opp på skolen. Hun var medlem av en ungdomsgruppe drevet av vår partnerorganisasjon. Da lederne i ungdomsgruppa fikk høre hva Kismatis foreldre hadde bestemt, gikk de for å snakke med foreldrene. Etter flere samtaler kom de frem til en løsning hvor den økonomiske belastningen på foreldrene ble redusert, slik at de kunne la Kismati fortsette på skolen.

NRKs TV-aksjon i oktober samlet inn penger for å beskytte barn – særlig jenter – mot å bli giftet bort. Problemet med barneekteskap er utbredt: Om lag tolv millioner jentebarn blir tvunget inn i ekteskap hvert eneste år. Det er et svært høyt tall. Jentene som rammes av dette bor på forskjellige steder i verden, men de fleste har til felles at de kommer fra fattige familier. Selv om TV-aksjonen gikk til Plan i år, er det slik at mange organisasjoner som jobber i områder med stor fattigdom, støter på problemet. Det gjelder også HimalPartner.

Ei bortgifta jente betyr én mindre munn å mette for familien. Det kan også bety litt sårt tiltrengte penger, hvis familien får betalt for jenta (i form av brudepris). For jenta kan det imidlertid være livsfarlig. Hvis hun blir gravid før kroppen hennes er klar for det, kan graviditeten bli hennes dødsdom. Risikoen for dødfødsel er også 50% større når mor er under 20 år.

Som regel innebærer ekteskapet at jenta slutter å gå på skolen. Dermed øker sannsynligheten for et voksenliv i fattigdom: For hvert år ei jente går på ungdomsskolen, øker inntekten hennes senere i livet med 10-20%.

Det nevnte eksemplet fra Nepal beskriver hvordan det jobbes lokalt, med ett og ett hjem for å hjelpe ei og ei jente til å kunne få større innflytelse over sin egen fremtid. I tillegg jobbes det med lovgivning, fattigdomsreduksjon og lokale myndigheter, for å gi stadig flere jenter en fremtid som ser lysere ut. Og det virker! Tallene går ned. De siste ti årene har det skjedd en reduksjon på 15% i antall barneekteskap inngått per år. Det tilsvarer om lag 25 millioner barn som har fått slippe å gifte seg, og som dermed har fått større muligheter til å skape seg en bedre fremtid.

Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i HimalPartner, teksten har stått i Dagens spalte «I fokus».

KONFIRMANT I NORGE, BRUD I NEPAL – STØTT ÅRETS GIVING TUESDAY-AKSJON