Nei til bistandskutt!

Regjeringen har foreslått dramatiske kutt i langsiktig bistand for å dekke de økte utgiftene for flyktningkrisen. Onsdag 4. november var det en demonstrasjon foran Stortinget der 160 organisasjoner var representert. (Faksimile fra Dagen)

Regjeringen har foreslått dramatiske kutt i langsiktig bistand for å dekke de økte utgiftene for flyktningkrisen. Vi som står bak denne markeringen mener at regningen for den største humanitære krisen siden 2. verdenskrig ikke kan sendes til verdens fattige.

Vi frykter at de dramatiske kuttene som foreslås kan føre til økt migrasjon og svekke arbeidet med å forebygge fremtidens kriser. Hvis regjeringens kutt blir gjennomført vil flere millioner fattige i utviklingsland bli direkte påvirket.

Vi ønsker at Norge fortsatt skal satse på langsiktig fattigdomsbekjempelse.
Vi vil at Norge fortsatt skal være en seriøs bistandsnasjon som leverer gode resultater.

Se artikkel fra demonstrasjonen i Dagen