Nøden er stor! Vær med og gi din støtte

Vi står sammen mot Corona og i denne tøffe tiden har vi følgende fokus:

Redd sykehusene: Våre utsendinger Ellen og Calle Wahlström ble i vår og sommermånedene omplassert til Okhladhunga sykehus. Sykehusene Okhaldhunga og Tansen trues med nedleggelse grunnet at pasientene ikke kommer av frykt for Corona, og vi er derfor med i kampen for å redde disse sykehusene.

Mental helse: Den psykiske helse er truet under Corona. Det er rapportert større forekomst av både depresjon, selvmord og familievold i perioden. Våre partnere jobber med å finne alternative måter å gi folk hjelp. Det er i perioden tatt flere digitale hjelpemidler i bruk og det er opprettet krisetelefoner.

Freds – og forsoningsprosjektene: Det viktige fredsarbeidet som har pågått i flere år ser ut til å bære frukter. Grenseområdet mellom Nepal og India har vært konfliktfylt mellom gruppene hinduer og muslimer. Takket være vellykket dialogarbeid ser man under lockdown at de som før var fiender har blitt venner og at de samarbeider.

Utdanning: Yrkesskolen i Butwal (BTI) følger elevene opp ved hjelp av digitale hjelpemidler. Det er derimot ikke alltid like enkelt, da fattigdom fører til at noen av familiene ikke har råd til digitale hjelpemidler. Disse elevene kan derimot få tilgang til dette på nærmeste bibliotek. Det foregår omfattende byggevirksomhet på skolen og det er mye som kan gjøres når elevene ikke er der. En bedre skolehverdag: I løpet av 3 år har 40 skoler og 600 barn i Nepal fått et løft i form av kompetanseheving av lærere, tepper og puter på skolen og spill og pedagogisk materiale. Corona har forsinket prosessen, men det vil være mulig å komme sterkere tilbake.

ICDP: Foreldre og andre omsorgspersoner som har ansvar for barn, f.eks. lærere og førskolelærere, kan ved hjelp av ICDP-training bli bedre til å imøtekomme barnas psykososiale behov. Vår partner ECEC i Nepal planlegger å gjøre mer av dette digitalt. I det tibetanske Kina har man klart å gjennomføre ICDP-kurs for lærere og sosialarbeidere som jobber tett på barn som vokser opp på internater. Kursingen har vært en stor suksess og er et lyspunkt i corona-tilværelsen.

Arbeid til alle! HimalPartners næringsprosjekter dreier seg om å gi arbeid til de som trenger det. Arbeidsledigheten har økt betraktelig under corona og lockdown. I et fremtidig perspektiv ser vi for oss at vi må legge stor vekt på å gjenoppbygge arbeidsplasser som er revet ned.