Økoturisme og talentutvikling

Bilde 1 Økoturisme

I oktober 2015 var generalsekretær Heidi Westborg Steel og prosjektrådgiver Silje Yun Eng på den tibetanske høysletta i Kina. De møtte HimalPartners samarbeidspartnere og var med på en organisasjonsgjennomgang for én av dem, China Plateau Perspectives (CPP). (Foto: Thomas Smørdal)

Tekst: Terje Holmedahl

CPP har nylig fått sin registrering som frivillig organisasjon og viderefører mye av virksomheten som den kanadiskbaserte organisasjonen Plateau Perspective hadde. Plateau Perspectives fikk ikke lenger registering i landet. Tibetaneren Gongbo er daglig leder. Med seg har han to medarbeidere i Xining, Huting og Helen og i Zhiduo: Dondrup og Timothy.

Optimisme for framtiden.
Heidi ser tilbake på besøket med stor glede.
– Det var fint å se at det våre samarbeidspartnere gjør oppleves relevant og blir satt stor pris på av myndighetene. Det fikk vi høre direkte fra myndighetspersoner.
Våre partnere er optimistiske for framtiden til de folka de jobber for og delte med oss både mulighetene de ser og utfordringene de sikkert møter.

Reis til Himalaya!
Begge partnerorganisasjonene er involvert i økoturisme, men det er et krevende marked.
– Det de trenger er at folk vil reise og besøker høysletta og områdene der tibetanerne bor, sier Heidi, med et smil. For miljøets skyld ønsker vi jo at folk skal fly minst mulig, men likevel anbefaler vi folk å reise til Himalaya. Både Nepal og de tibetanske områdene trenger vestlige turister. Bli med Himalaya Reiseklubb på tur, ler Heidi! Det er faktisk en av de viktige måtene vi kan bistå folket i disse områdene. Så fremt vi beveger oss med varsomhet for natur og kultur.

CPP-konferanseOrganisasjonsgjennomgang
CPP-konferanseCPP er en fersk, frivillig tibetansk organisasjon, som, ved siden av økoturisme, arbeider for å ta vare på miljøet og mangfoldet, så vel som å bistå nomadene i å tilpasse seg en ny tid. Nå var det planlagt en organisasjonsgjennomgang med en ekstern ekspert, nordmannen Thomas Smørdal. Rapporten er ikke tilgjengelig enda, men Heidi og Silje er optimister etter å ha vært med på dette.
CPP, som har hatt spesiell hjelp av Randal Frivold, jobber nå med å få alt på beina og få strukturene på plass Bare det faktum at organisasjonen eksisterer uten et lederskap utenfra, viser at de har evne til å arbeide målrettet. Nå gjenstår det å se om de er i stand til å bære visjonen videre. Det blir en del endringer og forenklinger i det programmet som organisasjonen har overtatt fra den utenlandske forgjengeren.

Heidi er imponert over styret i CPP.
– De har fått med seg svært kompetente folk; akademikere, byråkrater, politikere, mediefolk og andre. Samtidig er de godt forankret i det lokale nomadesamfunnet.

Støtter unge talenter
Begge samarbeidspartnerne våre jobber for å støtte unge talenter og gi dem kompetanse, mot og vilje til å satse.
– Det er spennende, sier Heidi. Den andre organisasjonen vi støtter, Kunpen Vocational Training Center (KVTC), har holdt på med dette en stund, men nå er dette et tydelig prioritert område også for CPP i Zhiduo. Der er det for eksempel et kooperativ, som både initierer prosesser, samler og samkjører. De oppmuntrer enkeltpersoner til å realisere sine egne idéer for å Thomas Heidi og Gongboskape inntektsbringende arbeid, samtidig som de er opptatt av å verne naturmangfoldet.
Når vi snakker om økoturisme her, så er det viktig at naturmangfoldet og nomadenes interesser blir ivaretatt.

Bildet: Thomas Smørdal, Heidi Westborg Steel og Gongbo >