Oslo Nepali Church

Vi vil at kirken vår skal vokse i Norge, og at flere skal bli kjent med Jesus.

Tekst: Sushma Shrestha

Oversatt til norsk ved Line Konstali

Gudstjeneste i Sofienberg kirke

Det bor omtrent 500 nepalere i og utenfor Oslo. Et lite mindretall av familiene har status som flyktninger, men det er flere som er studenter og deres familier. Noen av dem kommer for å få arbeid og varig opphold. Blant dem finner du også nepalere med EU-pass. De har bosatt seg her for å få en bedre framtid. Tryggheten Norge gir er også en viktig faktor.

Pastor Jeevan Magar og undertegnede arbeidet i perioden 2006-2016 i Himalaya Penecostal Church i Nepal. Jeevanhar kom til Menighetsfakultetet i Oslo (MF) for å ta master i teologi. Han opplevde da et behov for at de nepalske kristne i Norge skulle komme sammen og be og oppmuntre hverandre. Dette ville motvirke ensomhet til de som er langt borte fra venner og familie i hjemlandet.

I tillegg til dette har også Jeevan startet flere nettverk av både kristne og ikke-kristne nepalere i Oslo. Da oppdaget han et behov blant nepalske kristne studenter. De har møttes jevnlig siden 2018. I 2019 kom hele familien vår til Oslo, og Jeevan startet da husmenighet i vår leilighet i mai 2019, i nært samarbeid med studentgruppen. Dette var starten på Oslo Nepali Church, som ble stiftet 28. september 2019. Sofienberg menighet har gitt oss muligheten til å bruke deres kirke for ukentlig gudstjeneste. Vi møtes på lørdager, for det er vanlig i Nepal at lørdagen er dagen nepalske kristne går i kirken. Gudstjenesten varer fra ti til halv tolv og vi er omtrent 20-25 deltagere hver gang.

Sigrun Møgedal, tidligere utsending for HimalPartner og Nepalvenn, har vært veldig viktig for etableringen av kirken. Vi har også hatt stor glede av flere andre misjonærer som har vært på oppdrag for HimalPartner og Normisjon tidligere. Deres kjærlighet til Nepal og bønn for folket har inspirert oss mye. Vi er også svært takknemlig for staben i Sofienberg menighet, som har gitt oss muligheten til å møtes og ha lovsang i det flotte kirkebygget deres. Heidi Westborg Steel, tidligere generalsekretær for HimalPartner, har gjort mye for å sette oss i kontakt med andre folk som bryr seg om Nepal og folket der.

Men det er kjærligheten fra Jesus som er drivkraften. Han er kirkens hode og gir oss privilegiet å lovsynge Ham på vårt eget språk. Han har også gitt oss muligheten til å gi hans vitnesbyrd til ikke-kristne nepalere i Oslo. Vårt håp er at Oslo Nepali Church vil vokse i størrelse og også i form av å bli tilgjengelig for andre kulturer som ønsker å tilbe Gud. I en globalisert verden trenger vi multi-etniske menigheter.