Søker utsendinger til Nepal

 

Søknadsfrist: så snart som mulig

Butwal Technical Institute (BTI) er en yrkesskole i Butwal i Nepal som siden 60-tallet har utdannet dyktige mekanikere, snekkere og elektrikere hovedsakelig rettet mot vannkraftsektoren.

Nå ønsker skolen et kvalitetsløft og samarbeider med HimalPartner og Knarvik Videregående skole i Hordaland for å få etablert to nye fag. Disse er datastyrt maskinering (CNC) og bygg & anlegg.

HimalPartner søker etter en utsending som kan bo i Butwal og være med i det daglige prosjektarbeidet.

 

Kvalifikasjoner 

  • Mastergrad i relevante fag
  • Ønskelig med organisasjonserfaring og/eller bistandserfaring

 

Egenskaper

  • Snakke og skrive engelsk
  • Evne til å bo i enkle forhold
  • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
  • Fleksibel lagspiller
  • Evne til å arbeide selvstendig

 

Utsendingene må kunne identifisere seg med HimalPartners verdigrunnlag og være en del av organisasjonens helhetlig misjonsarbeid.  Stillingens innhold og utforming vil kunne tilpasses noe etter søkers spesifikke kompetanse og interesse. Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig engasjert og spennende miljø.

 

Lønn etter avtale.

Tiltredelse etter avtale

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Heidi Westborg Steel på telefon 932 08 465.

Se også www.himalpartner.no for informasjon om organisasjonen.

 

Søknad med CV sendes til HimalPartner på post@himalpartner.

Merk eposten med «Utsending til Nepal.

 

Om HimalPartner

HimalPartner er en liten og nyskapende misjonsorganisasjon som har arbeid i Nepal og de tibetanske områdene i Kina. Vi har to hovedsatsningsområder; teknisk næringsvirksomhet og mental helse. HimalPartner har i 80 år sendt ut kristne fagfolk for å bistå partnere i bærekraftig utviklingsprosjekt.