Skip to content

Bli fastgiver

I Himalaya er mennesker som bærer tunge bører et vanlig syn. Mangel på infrastruktur og lange avstander er årsaker til dette.

Å bære byrder kan også være en metafor på alle problemene som må tas tak i.

Fattigdom og undertrykkende strukturer gjør livet uutholdelig for mange. Kristent sivilt samfunn trenger også vår støtte, da flere religiøse minoriteter forfølges enn før.

Siden 1938 har vi bidratt til vannkraft, teknisk utvikling, helsetjenester, utdanning og arbeidsplasser i området.

For å fortsette med dette viktige arbeidet trenger vi deg som fastgiver!

Som fastgiver bidrar du til følgende:

- Å forebygge oppdragervold rettet mot barn i hjem og skole.

- Opprettelse av arbeidsplasser i næring og industri.

- Behandlingstilbud innen mental helse.

- Gjenoppbygging etter jordskjelvet i 2015.

- Fred og forsoningsprosjekter.

 

Vi holder deg oppdatert ved hjelp av:

Magasinet Tibetaneren

Nyhetsmailen "Bær byrdene"

Bær byrdene FACEBOOKBANNER